Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Krönika: Informationsbuffén kräver en balanserad mediediet

Det är inte bara vid matbordet vi behöver göra medvetna val och tänka på det vi tar in. Statens medieråds direktör Anette Novak efterfrågar ett liknande förhållningssätt till mediekanvändning.

En väsentlig färdighet inom medie- och informationskunnighet är medveten medieanvändning: Om vi inte vet var informationen kommer ifrån, på vilket sätt den kan gynna avsändaren, hur den är vinklad och vad den utelämnar är vi lättköpta offer för krafter som vill påverka oss. Det kan handla om politik. Det kan handla om marknadsföring.

Anette Novak, direktör för Statens medieråd. 

Anette Novak, direktör Statens medieråd. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Vi vet hur viktigt det är för välbefinnandet med en god, balanserad kost – kan vi inte tänka på ett liknande sätt när det gäller medieinnehåll?

I stället för att fokusera på vitaminer, proteiner och fibrer kan det vara en poäng att tänka igenom hur vi når en god mediediet. Några frågor som stöd i denna reflektion:

  • Hur ser min balans underhållning/information ut?
  • Använder jag oberoende ansvarstagande källor som använder sig av beprövade journalistiska yrkesmetoder eller något annat?
  • Tar jag in tillräckligt många olika perspektiv? Om de medier jag använder ofta lyfter ett visst perspektiv, borde jag blanda upp med något eller några medier som lyfter ett annat?

En annan del av medveten medieanvändning handlar om mångfald. I Sverige har mångfald länge handlat om att människor ska ha tillgång till många olika medier, den yttre mångfalden. Vissa redaktioner arbetar även medvetet med den inre mångfalden: att användarna ska få ta del av så många olika perspektiv som möjligt.

Mindre tid till nyheter

En relativt ny rapport från Reuters institute for the study of journalism* pekar på att tiden unga vuxna (18-34) lägger på nyheter är nere på 8 minuter i veckan (jämfört med äldre, 35-65, som lägger 22 minuter i veckan).

Studien visar också att de som använder sociala medier för att ta del av nyheter exponeras för fler olika nyhetskällor. De möter också fler källor med åsikter de inte sympatiserar med än de som inte använder sociala medier i detta syfte.

Resultaten pekar på hur viktigt det blivit att fundera över sin egen mediediet: Om jag lägger allt mindre tid på att informera mig om samhällsväsentliga skeenden, var bör jag då investera denna dyrbara tid?

Källa

*Studien fokuserade på nyhetsanvändningen under valrörelsen i Storbritannien 2019. Den går att läsa här:
> A Mile Wide, an Inch Deep: Online News and Media Use in the 2019 UK General Election Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!