Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Krönika: Miljöarbete är vår vardag

2019 är året då ord som ”klimatångest” och ”klimatförnekelse” blev en del av vardagssvenskan. Båda ord med negativa konnotationer som inte kan sägas stötta det livsviktiga omställningsarbete som vi i Sverige har framför oss – tillsammans med resten av världen.

Anette Novak

Anette Novak, direktör för Statens medieråd. Foto: Anna-Lena Ahlström.

Statens medieråd har redan börjat. Miljöarbete är vår vardag. Det är något som sker i varje aktivitet, varje insats, året om. Men för att nå dit krävs vision, uthållighet och engagemang.

Visionen stod tidigare direktören för. Hon insåg tidigt att miljöarbete angår alla – och att myndigheter måste gå före med gott exempel.

Sedan 2009 ska alla statliga myndigheter ha miljöledningssystem och redovisa resultatet till regeringen och Naturvårdsverket. Men Ewa Thorslund införde ett ännu ambitiösare arbete, som varje år sedan 2014 resulterat i ett miljödiplom.

Uthålligheten finns i det målmedvetna och systematiska miljöarbete som myndighetens miljöansvariga handläggare ansvarar för. I > årets rapport för 2018 fick arbetet en extra fin utvärdering. Enligt Naturvårdsverkets bedömning fick Statens medieråd 19 av 23 möjliga poäng. Det innebar att Statens medieråd är högst rankad av alla mindre myndigheter – och den enda mindre myndighet som placerar sig i den grupp som Naturvårdsverket rankar högst.

Engagemanget finns hos varje medarbetare som i varje aktivitet, varje dag, väger in miljöhänsyn. 2015 antog FN:s medlemsländer en universell agenda som rymmer Globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Flera av de globala målen vi ska ha nått år 2030 talar särskilt om områden som utgör avgörande fokus för Statens medieråd.

Stärkt MIK

Under året har myndigheten fått regeringens uppdrag att stärka samordningen av Sveriges insatser för stärkt medie- och informationskunnighet. När starka krafter officiellt förnekar klimathotet och investerar tungt i desinformation på området är motståndskraft mot informationspåverkan också ett viktigt inslag i ett långsiktigt miljöarbete.

En medborgare som kan finna kvalitativ, oberoende information om sakernas tillstånd kan bilda sig en uppfattning och utifrån den ett engagemang.

Jag hoppas att Statens medieråd bidrar, såväl genom sin kärnverksamhet som genom den förebild vi försöker vara på miljöområdet.

/Anette Novak, direktör Statens medieråd

Länkar

> Miljörapport för 2018

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!