Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Möt en medlem i MIK Sverige

En av medlemmarna i MIK Sverige-nätverket är Internetstiftelsen. Här berättar Björn Appelgren, projektledare på Internetstiftlesen om varför de valt att ansluta sig till nätverket.

Björn Appelgren, Internetstiftelsen, foto: Kristina Alexandersson

Björn Appelgren, Internetstiftelsen, foto: Kristina Alexandersson.

Varför har ni gått med i MIK Sverige?

—Internetstiftelsen verkar för internet som bidrar positivt till människors och samhällets utveckling. Det gör vi bland annat genom olika initiativ som syftar till att öka barn, unga och vuxnas digitala kompetens. Medie- och informationskunnighet är en av de digitala kompetenser som verkligen behövs för att kunna navigera i dagens informationsöverflöd. Vi välkomnar all samverkan inom ramen för detta och hoppas att MIK Sverige kan ge de olika aktörernas olika lösningar större genomslag och att vi samtidigt kan hjälpa till att lyfta varandra, säger Björn Appelgren, Internetstiftelsen.

Vad hoppas ni att nätverket kan tillföra?

—Vi tror på ett gediget erfarenhetsutbyte mellan MIK Sveriges olika aktörer, men framförallt hoppas vi på en mer koordinerad samverkan och ett välfungerande samarbete aktörerna emellan. En nyckel för detta tror vi är kortare och mer samordnade kontaktvägar samt bättre insyn i varandras pågående verksamhet på MIK-området. Tillsammans kan vi nå större effekt än var och en för sig.

Vad är den viktigaste MIK-frågan just nu enligt er organisation?

—För oss är all typ av digital kompetens viktig och vi jobbar med allt från digital delaktighet, grundläggande IT-säkerhet och integritet till programmering, kommunikationsfrågor och mer informationsinriktade färdigheter. Den viktigaste MIK-frågan just nu är förmågan att kunna skilja information från desinformation, men också att förstå vad som skiljer olika avsändare och genrers år samt vad som utgör en tillförlitlig källa. Det är också viktigt att man förstår hur den digitala informationsspridningen går till, samt hur man söker (och finner) tillförlitlig information.

Mer om nätverket MIK Sverige:

> MIK Sverige

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!