Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nu går arbetet med MIK-samverkan vidare

Statens medieråd har lämnat sin lägesrapport med bedömningar av hur Sverige skulle kunna stärka arbetet med medie- och informationskunnighet. Rapporten har också presenterats för uppdragsgivaren Kulturdepartementet.

— Vi har hunnit mycket på kort tid, men det är nödvändigt för Sverige behöver stärka arbetet på området, säger Statens medieråds direktör Anette Novak.

Människor framför datorer i ett bibliotek.

Foto: Shutterstock

Redan nu planeras för en rad aktiviteter i höst, inte minst fler samråd med alla de aktörer som tillsammans levererar insatser. Den skissade modellen för samverkan behöver bli tydligare i kanterna och aktörerna behöver formalisera förväntningarna på varandra.

Ytterligare ett arbete som drar igång i höst är förberedelserna för en förnyad kartläggning av det svenska MIK-landskapet, ett arbete som Statens medieråd genomför tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv.

Dessförinnan medverkar myndigheten vid en rad seminarier i Almedalen, såväl på andra aktörers som på egna arenor.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!