Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nya ledamöter till insynsrådet

Regeringen har utsett två nya medlemmar till insynsrådet för Statens medieråd. De två nya medlemmarna är Sissela Nutley, medicine doktor i kognitiv neurovetenskap och Jerker Stattin, internationell verksamhetschef och jurist vid SKL.

Sissela Nutley. Foto: Henrietta Asplund.

Sissela Nutley. Foto: Henrietta Asplund.

— Jag hoppas kunna bidra med ett perspektiv från hjärnforskningen om barnhjärnans förutsättningar och formbarhet vid olika åldrar och vad det kan innebära för mediekonsumtionen. Jag håller mig också uppdaterad med den senaste forskningen kring sociala medier och gaming, säger Sissela Nutley.

— I dagens medievärld är det ytterst angeläget att vi samhällsmedborgare kan navigera och utvärdera medieinnehållet, särskilt i nyhetsrapporteringen. Myndighetens uppdrag att verka för barn och ungas medvetna medieanvändande är därför mycket spännande. Jag har länge arbetat med kultur-, medie- och pressfrihetsfrågor, och lagstiftningen på området, både nationellt och internationellt. I kombination med mina erfarenheter av den statliga styrningen av myndigheter kommer jag förhoppningsvis att kunna bidra till rådets utveckling, säger Jerker Stattin.

Insynsrådets uppgift

Ett insynsråd har i uppgift att utöva insyn i myndighetens verksamhet och ge direktören för myndigheten råd. Sedan tidigare består Statens Medieråds insynsråd av Malin Bergström, barnpsykolog och medicine doktor, Katti Hoflin, kulturchef för Västra Götalandsregionen, samt Jussi Karlgren, professor i språkteknologi, KTH.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!