Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nytt uppdrag: stärka MIK i Sverige

För att höja hela befolkningens medie- och informationskunnighet, MIK, får Statens medieråd i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet inom området.

Medarbetare på Statens medieråd föreläser på Bokmässan

Anette Novak och Martina Wagner från Statens medieråd håller i seminarium på Bokmässan. Foto: Statens medieråd.

Insatsen är en del av regeringens demokratistrategi och en fortsättning på det utvecklingsarbete som myndigheten bedrivit 2018-2019.

— Det är oerhört glädjande att vi nu får möjlighet att tillsammans med alla som arbetar med medie- och informationskunnighet bygga upp en långsiktig struktur, för att utveckla insatserna kvalitativt och nå ut till alla, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

I uppdraget ingår att bygga upp ett nätverk för aktörer som arbetar med MIK-frågor, skapa en plattform för att kunna sprida kunskap och information samt att ytterligare kartlägga utvecklingen inom MIK-området. Regeringen betonar att en del av uppdraget är att samverka med både statliga och icke-statliga aktörer. Det kan exempelvis röra sig om andra nationella myndigheter, skol- och biblioteksväsendet och civilsamhället.

— Nu hoppas vi kunna formalisera en styrgrupp redan under hösten och få fram nätverkets arbetsplan för 2020. Äntligen kan den här samverkan bli mer konkret, säger Martina Wagner, ämnessakkunnig vid Statens medieråd.

Uppdraget ska redovisas för regeringen i november 2020.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!