Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Så kan elever få stöd mot näthat

Hur kan man tala med sina elever om hot och hat på nätet? Statens medieråd har tagit fram ett nytt koncept för pedagoger – baserat på en omfattande kunskapsbank med allt från faktaunderlag till pedagogiska verktyg.

Kunskapsbåset i skolmiljö bredvid elever som sitter vid ett bord. 

Kunskapsbåset - ett exempel på hur man som pedagog kan arbeta med material från No Hate Speech Movement. Foto: Statens medieråd.

"Låt oss prata om det" är ett nytt koncept riktat till vuxna som arbetar nära barn och unga, framtaget för att illustrera hur pedagoger kan använda sig av den kunskapsbank som Statens medieråd byggt upp inom ramen för regeringsuppdraget No Hate Speech Movement. Konceptet bygger på tanken om ett kunskapsbås där elever anonymt kan ställa frågor som samlas in av en pedagog.

— Det är lättare att skriva elaka kommentarer när man inte behöver stå till svars för dem. Med den insikten har vi byggt upp det här konceptet, som vänder anonymiteten till något positivt och låter elever ställa frågor som de annars inte vågat ställa. Vi vill bryta tystnaden och öppna upp för samtal. Kunskapsbåset är ett exempel på hur man kan arbeta mot näthat i klassrummen, säger Helena Dal, verksamhetschef för Information och vägledning på Statens medieråd.

"Ett värdefullt verktyg"

Med stöd av myndighetens utbildningsmaterial kan sedan de anonyma frågorna lyftas i en större diskussion i klassrummet.

— Som lärare har man god kunskap om sitt eget ämne men kan ibland känna sig otrygg i att svara på frågor inom andra ämnen. Med hjälp av båset kan vi få insikt i vad eleverna faktiskt undrar över i realtid. Utbildningsmaterialet är ett värdefullt verktyg för att diskutera tabubelagda ämnen, säger Johanna Gard, bildlärare som arbetat med material från No hate.

Fakta No Hate Speech Movement och konceptet “Låt oss prata om det”:

Konceptet “Låt oss prata om det” har tagits fram inom ramen för No Hate Speech Movement, som Statens medieråd driver på uppdrag av regeringen. Satsningen genomförs bland annat i syfte att höja kunskapen om olika former av fientlighet på internet bland barn och unga.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!