Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Satsning på MIK i regional kulturplan

Västra Götaland får en ny kulturstrategi och -plan från och med år 2020 för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i regionen.
— Utmärkt med så tydlig satsning på medie- och informationskunnighet, säger Anette Novak, Statens medieråds direktör.

Människor framför datorer i ett bibliotek.

Foto: Shutterstock.

”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” beskriver vilka mega­trender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Den visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

I planen lyfts prioriteringar inom medier och medie- och informationskunnighet (MIK) med fokus på tre punkter:

• stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning.
• stärka journalistiken i lokalsamhället och invånarnas egenmakt genom pilotprojekt i journalistiska och källkritiska metoder.
• främja utvecklingen av publicistiska medier genom att utveckla den nationella arenan Medier och demokrati.

— Det är utmärkt med en så tydlig satsning på MIK i en regional kulturplan. Lovvärt också hur Västra Götalandsregionen fortsätter att finansiera insatser för att stärka journalistiken som kan komma hela Sverige till del, säger Anette Novak, Statens medieråds direktör.


Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!