Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Toppnotering för Statens medieråds miljöarbete

I Naturvårdsverkets redovisning Miljöledning i staten 2018 nådde Statens medieråd en toppnotering - myndigheten står som enda småmyndighet i gruppen med högst ranking.
– Det är ett bevis på att vårt gemensamma arbete ger resultat, säger Therese Hellgren, handläggare på Statens medieråd.

Olika blad bredvid varandra. 

Statens medieråd når toppnotering i sitt miljöledningsarbete. Foto: Shutterstock.

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. För att sammanställa hur väl myndigheterna uppfyller sina uppgifter gör Naturvårdsverket en bedömning utifrån vissa kriterier. Inom dessa finns ett betygssystem som ger olika antal poäng baserat på hur aktivt miljöarbete myndigheten har. Maxpoäng som kan erhållas är 23 poäng. 2017 fick Statens medieråd 18 poäng. I årets rapport Länk till annan webbplats. för 2018 fick myndigheten 19 poäng.

Vad krävs av en myndighet för att nå en topplacering i det här sammanhanget?

– Hur de enskilda poängen utdelas specificeras inte i detalj. Denna enda poängskillnad från i fjol gör dock att vi för första gången kommer upp i gruppen med högst ranking, som har intervallet 19-23 poäng. För att komma med i den gruppen görs bedömningen att myndigheten har ”en mycket hög grad av systematiskt miljöarbete”, säger Therese Hellgren, handläggare på Statens medieråd.

Hur kan man förklara det mest centrala av myndigheters miljöledningsarbete?

– Då vill jag citera Naturvårdsverket, som jag tycker sätter fingret på det som är väsentligt: ”I regeringsformen framgår att ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”. Miljöpåverkan är ett område där statens rådighet är relativt stor jämfört med många andra områden. Naturvårdsverket anser att den offentliga sektorn därför har ett mycket stort ansvar för att hantera sin egen miljöpåverkan på ett föredömligt sätt”, säger Therese Hellgren.

Bäst av alla små myndigheter

Statens medieråd är enda småmyndighet i toppklassen. Med små myndigheter räknas i detta sammanhang myndigheter med färre än 100 årsarbetskrafter. Av de 187 rapporterande myndigheterna, där 188 rapporter lämnades in, räknas 48 stycken till kategorin småmyndigheter.

Vad betyder den här placeringen för Statens medieråd miljöarbete?

– Den är ett bevis på att vi arbetar i rätt riktning med miljöledningsarbetet. Att vårt gemensamma arbete ger resultat. Myndigheter förvaltar medborgarnas resurser och vi ska vara ödmjuka och ansvarstagande inför den uppgiften. Likväl som vi inte ska slösa skattebetalarnas pengar ska vi inte slösa på naturens resurser i onödan. Därför är det viktigt att en ordentlig översyn görs av vårt miljöarbete varje år och att vi inte slentrianmässigt nöjer oss med det arbete som redan gjorts. Att vi ifrågasätter och ser över nya sätt att arbeta eller bete oss i olika sammanhang som kan påverka den miljö vi lever i och göra den mer hållbar på sikt. I och med detta kan vi gå vidare och kanske bli lite bättre för varje år, säger Therese Hellgren och tillägger:

— Statens medieråd är en liten myndighet och vi ska inte överskatta vår möjlighet att göra världen bättre. Dock har vi visat för oss själva att vi exempelvis flera år i rad har minskat vår elförbrukning. Något som skett med ganska små medel och en allmän ökad medvetenhet bland medarbetarna. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Mer om bedömningen

Kategorier som ligger till grund för Naturvårdsverkets bedömning av miljöledningsarbete:

  • Miljöcertifiering
  • Mål för direkt och indirekt miljöpåverkan
  • Miljöanpassade upphandlingar
  • Genomfört åtgärder kopplat till målen
  • Hög måluppfyllelse
  • Utbildat och informerat personal om miljöledningsarbetet
  • Samarbetat med fastighetsägaren för minskad elförbrukning
  • Ställt krav på förnybar el i elavtalet.

> Läs mer här: Miljöledning i staten 2018 Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!