Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Uppskjutet: Grundarkonferens för nätverket MIK Sverige på Källkritikens dag

Uppdatering: På grund av stort deltagaravhopp skjuts konferensen på framtiden.

Fredag 13 mars håller nätverket MIK Sverige grundarkonferens i Stockholm. Då ses nätverkets medlemmar för att ta del av och utvärdera arbetsplanen för det kommande året. Konferensen avslutas med utdelning av Internetstiftelsens källkritikpris Det gyllene förstoringsglaset.

Mikrofon och i bakgrunden syns ett publikhav

Foto: Shutterstock

I nätverket MIK Sverige ingår hittills 17 aktörer. De är myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med medie- och informationskunnighet. Varje nätverksaktör bidrar med kunskaper och erfarenheter från sina respektive expertområden.

Under konferensen får de möjlighet att ses och sätta planer för det fortsatta arbetet med att lyfta svenskarnas nivå inom medie- och informationskunnighet.

Kultur- och demokratiministern närvarar

I samband med grundarkonferensen arrangeras Källkritikens dag av Internetstiftelsen, som också ingår i MIK Sverige. Här ska källkritikpriset Det gyllene förstoringsglaset delas ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Priset går till personer eller organisationer som ”verkat för att främja insatser som syftar till att öka skolans, elevers och allmänhetens kunskaper om källkritik”.

På konferensen finns också möjlighet att lyssna på en föreläsning av de internationella gästerna Martina Chapman och Stephanie Comey från Broadcasting Authority of Ireland (BAI) som representerar nätverket Media Literacy Ireland. De kommer att berätta om sitt arbete med att stärka medie- och informationskunnigheten i hela landet.

— Det här är vårt första formella möte i kretsen av nätverksmedlemmar, det känns både bra och lite högtidligt. Nu är det dags att konkretisera planerna för hur vi tillsammans stärker medie- och informationskunnigheten i Sverige. Behoven är stora och det finns en hel del att göra, säger Martina Wagner, programansvarig inom Statens medieråd.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!