Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Myndigheter samlas i arbetet mot rasism och hatbrott

När Forum för levande historia bjöd in till forumträff samlades statligt anställda för fortbildning och utbyte av erfarenheter.
— Vi ska göra skillnad, det är vår skyldighet som statliga myndigheter, sade Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Ingrid Lomfors tittar in i kameran och ler lite smått

Forumträffen inleddes av Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia. Foto: Martin Skoog.

Jag kan inte andas, jag kan inte andas." George Floyds sista ord inledde Forum för levande historias forumträff för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom rasism, homo-, bi- och transfobi samt hatbrott den 9 juni. Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, citerade den 46-åriga Floyd som blev dödad den 25 maj i samband med ett polisingripande i Minneapolis, en händelse som globalt väckt starka reaktioner. Hon knöt sedan an till fokus för dagen; det arbete som görs inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som drivs av Forum för levande historia.

— Vi ska göra skillnad, det är vår skyldighet som statliga myndigheter, sade Lomfors.

Dagen bjöd på flertalet exempel på det arbete som bedrivs på området. Bland annat berättade Kitimbwa Sabuni, Länsstyrelsen i Stockholm, om rapporten Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, som visar att strukturell diskriminering utifrån hudfärg berör en omfattande del av befolkningen. Rapporten visar även att det finns tydliga kopplingar mellan inkomst och hudfärg – trots motsvarande utbildning.

Talade gjorde även Anna Galin, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som lyfte rapporten Olika verkligheter, om unga hbtq-personers livsvillkor. Resultaten visar att unga hbtq-personer är mer otrygga, ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät än andra unga.

Strategiska områden - identifierade av regeringen

För Statens medieråds räkning deltog Ida Lithell, projektledare för No Hate Speech Movement.

— Forumträffarna bidrar alltid med viktiga perspektiv. De synliggör det stora arbete som görs inom de strategiska områden som regeringen har identifierat: mer kunskap, utbildning och forskning; förbättrad samordning och uppföljning; civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog; förstärkt förebyggande arbete på nätet; ett mer aktivt rättsväsende. Därigenom blir träffarna en tydlig signal om att Sverige ska vara ett land fritt från rasism, hatbrott och exkludering, säger Ida Lithell.

Fakta forumträffar

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten har startat ett myndighetsnätverk för statligt anställda för utbyte av erfarenheter samt fortbildning inom frågor som rör arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

Under 2020 arrangeras tre forumträffar för det statliga myndighetsnätverket. Syftet med träffarna är ökad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte inom ämnesområden som rör rasism samt homo-, bi- och transfobi.

> Läs mer om No Hate Speech Movement

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!