Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nätriskerna som oroar vårdnadshavare

Att ens barn ska bli mobbat online eller bli kontaktad av en vuxen i sexuella syften är det som oroar svenska föräldrar mest när det gäller deras barns liv på nätet. Det visar Statens medieråds rapport Föräldrar & medier 2019.

När föräldrar fick välja mellan olika svarsalternativ på frågan om vad de oroade sig för skulle kunna hända deras barn på internet gällde oron främst att barnet skulle bli mobbat eller hotat.

Kille spelar datorspel framför en skärm

Foto: Jessica Gow / TT.

Nästan hälften (49 procent) av de tillfrågade föräldrarna till barn mellan 9 och 12 år svarar att de oroar sig för detta. Bland föräldrar till äldre barn minskar oron. Bland dem som har barn i övre tonåren, 17 till 18 år, är det 32 procent som svarar att de instämmer helt i påståendet att de oroar sig för att barnen blir hotade eller mobbade på nätet.

Det andra stora orosmomentet för föräldrar är att deras barn ska bli kontaktade i sexuella syften av vuxna på nätet. Även här är oron större hos föräldrar till yngre barn. Av dem som har barn i åldern 9 till 12 år uppger 45 procent att de oroar sig för detta, men oron minskar i föräldragrupperna med äldre barn.

— Generellt oroar sig föräldrarna mer för flickor än för pojkar. Det är kanske inte så konstigt när det gäller sexuell utsatthet, eftersom det är vanligare att offren för den här typen av brott är flickor. Men man oroar sig också mer för flickorna för en mängd fenomen som är lika ovanliga bland pojkar, säger Ulf Dalquist, analytiker vid Statens medieråd.

Hur ser det ut då?

Trots oron är andelen föräldrar som uppger att deras barn faktiskt råkat illa ut liten, enligt rapporten.

  • I föräldragruppen med barn mellan 9 och 12 år svarar 10 procent att deras barn blivit mobbade eller hotade på internet.
  • För gruppen som är mellan 13 och 16 år är siffran 15 procent.
  • För gruppen som är mellan 17 och 18 år är siffran 18 procent.

För föräldrar till barn mellan 17 och 18 år anger 8 procent att deras barn blivit kontaktade av vuxna i sexuella syften. För gruppen 13 till 16 år är siffran 3 procent och för den yngsta gruppen som är mellan 9 och 12 år är den 2 procent.

— Som förälder skyddar du inte ditt barn genom att förbjuda dem att använda nätet, det gör de i alla fall, fast utan att du vet om det. Du skyddar dina barn bäst genom att ha en öppen och ärlig dialog med dem, säger Ulf Dalquist.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!