Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Romernas situation lyftes på myndighetsträff

Ämnen som antiziganism i dagens Sverige och statlig värdegrund i arbetet mot rasism stod på agendan när Forum för levande historia arrangerade årets andra forumträff.

September månads digitala forumträff samlade 25 aktörer inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Thomas Hammarberg står vid ett podium och talar. I förgrunden syns en datorskärm. 

Thomas Hammarberg medverkade vid Forumträffen den 10 september. Foto: Forum för levande historia.

Programmet för dagen inleddes med punkten Det historiska arvet av antiziganism i Sverige, antiziganismen i det svenska samhället idag – och vad vi kan göra åt den, fördjupad av Thomas Hammarberg, tidigare bland annat Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och ordförande för Kommissionen mot antiziganism.

Hammarberg knöt samman romers situation i dag med den diskriminering som minoritetsgruppen utsatts för sedan lång tid tillbaka, bland annat exemplifierat av polisens olagliga registrering av romer – avslöjat av Dagens Nyheter 2013.

Sex principer

Ytterligare en punkt på agendan löd Hur kan den statliga värdegrunden användas som utgångspunkt för arbetet med att bekämpa rasism? Elena Namli från Uppsala universitet lyfte in resonemang kring den statliga värdegrundens sex principer, det vill säga demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

På forumträffen deltog för Statens medieråds räkning representanter från regeringsuppdragen No Hate Speech Movement och stärkandet av MIK (medie- och informationskunnighet).

— De här träffarna vidgar inte bara perspektiv, de ger matnyttig kunskap och information för oss att använda på våra respektive arbetsplatser. Den här gången kom ett sådant exempel från Ida Gullbrandsen på RFSL. Hon lyfte frågan om hur offentliga aktörer kan kombinera trans- och jämställdhetsperspektiv i verksamheten, eftersom hbtq-rättigheter och jämställdhet ibland ställs mot varandra. Som ett svar på detta har RFSL gett ut ”Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och trans", säger Ida Lithell, projektledare för No Hate Speech Movement.

Fakta forumträffar

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten har startat ett myndighetsnätverk för statligt anställda för utbyte av erfarenheter samt fortbildning inom frågor som rör arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi. Under 2020 arrangeras tre forumträffar för det statliga myndighetsnätverket.

> Läs mer om forumträffarna Länk till annan webbplats.

På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

No Hate Speech Movement började som en internationell satsning inom Europarådet. Statens medieråd har drivit kampanjen sedan 2013 och fick år 2017 uppdraget att genomföra kampanjen till 2020. Inom kampanjen tar myndigheten fram informationsmaterial och pedagogiska verktyg.

> Läs mer om No Hate Speech Movement

Statliga värdegrunden

> Läs mer om den statliga värdegrunden hos Statskontoret Länk till annan webbplats.

Handbok från RFSL

> Läs ”Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och trans" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!