Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Så ser de små barnens medievanor ut

Redan som ettåringar kommer en stor del av barnen i Sverige i kontakt med internet. I åldern fem till åtta år använder majoriteten nätet dagligen. Sedan år 2010 har det dagliga internetanvändandet stadigt ökat bland barn, även de riktigt små.

Tre små killar skrattar med mobiltelefoner framför ansiktet

Foto: Anders Wiklund/ TT

Uppgifterna kommer från Statens medieråds rapport “Småungar och medier 2019”, som undersöker medievanorna hos barn mellan 0 och 8 år. Rapporten bygger på enkäter som skickats ut till 3999 föräldrar med barn i åldern 0 till 8 år (svarsfrekvens cirka 32 procent) och ingår i Statens medieråds stora undersökning och barns och ungas medievanor.

Hur ofta?

År 2010 svarade 8 procent av föräldrarna som ingick i studien att deras tvååringar använde internet några gånger i veckan. I den senaste rapporten har den siffran stigit till 66 procent.

När det gäller åttaåringarna steg andelen som använder internet några gånger i veckan eller oftare från 29 till 96 procent mellan åren 2010 och 2018. När barnen använde nätet tittade de exempelvis på strömmad tv eller spelade spel.

Statistik över hur 

Tabell från Statens medieråds undersökning Ungar & medier 2019.

Hur länge?

Förutom att en större andel av barnen har börjat använda internet ofta, så har även tiden de lägger på nätet ökat. För gruppen barn som är mellan 5 och 8 år har andelen som lägger mer än en timme på nätet varje dag ökat från 36 procent år 2016, till 63 procent vid den senaste mätningen.

Yngre barn använder nätet i kortare stunder, men även för de grupperna ökar tidsmängden.

— Att tiden på nätet ökar är inte konstigt eftersom alltmer medieinnehåll riktat till barn finns på nätet, även böcker, radio- och tv-program som vi kanske inte direkt tänker på som en “nätaktivitet”. Men det gör det också svårare att veta vad föräldrarna tänker på när de svarar på frågan. Om barnet exempelvis lyssnar på julkalendern på SR Play, tänker man på det som att barnet använder internet?, kommenterar Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd.

Problem?

Vanligaste nät-aktiviteten att göra tillsammans med sitt barn var enligt undersökningen att titta på strömmad film och tv tillsammans, medan barn oftare spelade eller använde sociala medier ensamma. Föräldrarna i rapporten hade också en mer positiv syn på film och tv än spel och sociala medier.

När det gäller spel ansåg nästan hälften, 47 procent, av föräldrarna med barn i åldern 5 – 8 år att aktiviteten stjäl tid från viktigare saker, 54 procent ansåg att det var beroendeframkallande. För sociala medier var sifforna lika: omkring hälften, 48 procent, svarade att sociala medier stjäl tid från viktigare saker och 51 procent att de är beroendeframkallande.

— Om man som förälder upplever att medieanvändningen är ett reellt problem i familjen är nog det bästa att man pratar med barnet och sätter upp regler för medieanvändningen och sedan håller sig till dessa. Precis som vi gör med andra saker, som att äta godis eller borsta tänderna, säger Yvonne Andersson.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!