Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Normers betydelse lyftes på NordMedia

I år gick medieforskningskonferensen NordMedia av stapeln den 18–20 augusti i Reykjavík. Sverige representerades bland annat av Yvonne Andersson, analytiker vid Statens medieråd.

Hus och hav, Islands huvudstad Reykjavík.

Reykjavík stod värd för årets NordMedia. Foto: Mihai Andritoiu, Shutterstock.

Vartannat år arrangeras NordMedia Länk till annan webbplats. av representanter i de fem nordiska länderna. Arrangör i Sverige är Nordicom, som i år genomförde den 25:e konferensen i samarbete med de nationella forskarföreningarna i Norden.

Temat för i år var Crisis and Resilience: Nordic Media Research in the Frontline och huvudtalare Eugenia Siapera, professor och föreståndare för School of Information and Communication Studies vid University College Dublin. Siapera är även redaktör för tidskriften Online Information Review samt föreståndare för det nystartade Centre for Digital Policy.
 
På talarsidan representerades Sverige bland annat av Yvonne Andersson, analytiker från Statens medieråd, som höll en dragning om unga, medier och psyskisk ohälsa.
 
Vilket var ditt viktigaste budskap?
- Väldigt mycket av den befintliga forskningen om psykisk hälsa/ohälsa och medier fokuserar på ”skärmtiden”, utan att väga in sådant som medierelaterade normer och uppfattningar i samhället. Detta spelar också roll för vilka effekter medieanvändningen kan ha. Vi behöver ta in även denna dimension om vi vill förstå samspelet mellan medieanvändning och psykiskt välbefinnande, säger Yvonne Andersson. 

Någon intressant spaning från konferensen?
- Ett seminarium handlade om ett pågående forskningsprojekt, Välfärdsstaten analyserad Länk till annan webbplats., som syftar till att både digitalisera och kurera textsamlingar från 1940-talet till 1989 samt beskriva och analysera stora mängder texter från dessa år. Det var intressant att se hur digitaliseringen möjliggör nya metoder och angreppssätt i den historiska forskningen. En delstudie handlar om hur information och propaganda har använts på olika sätt under åren och hur begreppens innebörd och funktion förskjutits. 

Fakta NordMedia Länk till annan webbplats.
Migrerar mellan de fem nordiska länderna, med respektive land som värd vart tionde år. Konferensen innehåller plenarsessioner. I huvudsak ägnas tiden åt arbete i olika divisioner (exempelvis Media literacy and media education) och arbetsgrupper. Fokus ligger på diskussion om forskning snarare än att bara presentera forskning. 
Se tidigare webbinarier här:
> Media Literacy in Europe: Country Approaches Länk till annan webbplats. 
> Media Education in the Nordic Countries: Lessons Learned from the Neighbours Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!