Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Norska Medietilsynet vill sluta med filmgranskning

Norges motsvarighet till Statens medieråd, Medietilsynet, föreslår att ansvaret för att sätta åldersgränser för biofilm förflyttas till filmdistributörer. Myndighetens uppgift kan då bli att dra upp riktlinjer och övervaka att de följs.

Barn och vuxen tittar på film i biograf med popcorn. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

I veckan meddelade norska Medietilsynet att de vill se lagändringar så att film som ska visas på bio inte längre behöver förhandsgranskas av en statlig myndighet. Istället vill myndigheten att ansvaret för att sätta åldersgränser ska ligga på distributörerna , såsom det redan fungerar när det gäller andra aktörer som visar film och tv-program.

”Vi tror att distributörerna, i likhet med tv-bolagen kan hantera åldersklassificeringen på ett bra sätt”, skriver myndigheten.

Bakgrunden till förslaget är förändringen av barns medieanvändning som idag till största delen sker på internet. Medietilsynet beräknar att “9-15-åringar i snitt lägger nio timmar per år åt att se film på bio, jämfört med över två och en halv timme per dag som läggs på internet”.

Därför vill myndigheten fokusera mer av sin verksamhet på vägledning och forskning om barn och ungas situation på nätet. Den norska regeringen har beslutat om en kommande nationell strategi för trygg digital uppväxt, ett arbete som Medietilsynet ska koordinera. Uppdraget tolkas som en tydlig signal om att Medietilsynets roll som nationell mediemyndighet är stadd i förändring - för att anpassa uppdraget till de enorma omvälvningarna i medielandskapet.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!