Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Riksrevisionen: Stärk barns säkerhet genom samverkan

När tiden som barn och unga spenderar uppkopplade ökar, ökar även risken att utsättas för sexualbrott. Plattformar och appar med möjligheter att till synes anonymt kommunicera har även möjliggjort för förövare att ta direktkontakt med barn i syfte att till exempel begå sexuella övergrepp eller sprida bilder på övergrepp.

Två unga människor, med ansikten i oskärpa, tittar på mobiltelefon. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

I en ny granskning Länk till annan webbplats. som genomförts av Riksrevisionen Länk till annan webbplats. framkommer brister i polis och åklagares arbete med att effektivt motverka och hantera den här typen av brott. Rapporten pekar på att brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ofta faller mellan stolarna och rekommenderar ”aktiv spaning och uppsökande verksamhet”, i nära samverkan med kommunernas socialtjänster.

Riksrevisionen lyfter även fram stora mörkertal, regionala skillnader i hur arbetet är organiserat och menar att Åklagarmyndigheten behöver stärka åklagarkamrarnas förmåga att hantera omfattande ärenden.

Statens medieråd känner igen den bild som tecknas av barns utsatthet. I arbetet med att följa medieutvecklingen frågar Statens medieråd barn och unga om upplevelsen av att ha utsatts för den här typen av händelser. I den senaste rapporten (Ungar & Medier 2021 Pdf, 6.3 MB., datainsamling 2020) rapporterar särskilt flickor i tonåren att de märker en ökad utsatthet vad gäller exempelvis förfrågningar från okända om att skicka bilderdär de är lättklädda eller nakna. Den mest utsatta gruppen är flickor med psykiska funktionsnedsättningar. 

Statistik över barns utsatthet på nätet. Ur Ungar & medier 2021.

Unga med psykiska funktionsnedsättningar upplever oftare olika typer av utsatthet på nätet. Grafen är hämtad ur Ungar & medier 2021.

— Statens medieråd driver, tillsammans med Bris, Sveriges Safer Internet Centre. Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Såväl inom ramen för det arbetet som i myndighetens ordinarie verksamhet arbetar vi med utåtriktade insatser, till exempel föräldraguider eller vägledningar, för att stärka motståndskraften hos barn och unga. säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

En rekommendation från Riksrevisionen är att prioritera det förebyggande arbetet, det kan till exempel handla om att utveckla samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. En rekommendation som välkomnas av Statens medieråd:

— Det är ett utmärkt förslag och ligger helt i linje med vår myndighets strategier. Vi är Sveriges expertmyndighet på barn och ungas medieanvändning och på skadlig mediepåverkan. Myndigheten både kan och vill bistå med fakta om de vanligaste tjänsterna i olika åldrar, vilka grupper som är mest utsatta och annan information av vikt för att stärka arbetet på andra håll inom staten.

—Barn har rätt till en trygg uppväxt på nätet och i en alltmer komplex medievardag krävs stärkt samverkan mellan olika myndigheter, säger Anette Novak i en kommentar.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!