Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Se föreläsningarna från Internetdagarna

Statens medieråd och nätverket MIK Sverige arrangerade en serie föreläsningar på temat: Medier, makt och farligt medborgarskap på Internetdagarna. Här kan du se dem.

Moderator Alexandra Pascalidou framför en tv-skärm.

Foto: Statens medieråd.

Föreläsningarna har som gemensamt syfte att ge stöd, verktyg och expertkunskap inom medie- och informationskunnighet (MIK). Nedan kan du se de programpunkterna i sin helhet.

Hur påverkar AI vår bild av verkligheten?

Artificiell intelligens är inte en komplicerad framtidsfråga, reserverad för experterna, utan en del av medier och information idag som vi alla bör vara medvetna om och engagerade i. Hur AI formar våra verklighetsbilder angår oss alla - såväl i vår medievardag som i demokratin i stort.

Arrangör: Statens medieråd, MSB och svensk biblioteksförening

Lagstiftning och digital övervakning

Digitaliseringen och digital teknik innebär stora möjligheter att samla information om allt och alla. Estland anser sig vara världens mest digitaliserade land vad gäller medborgartjänster och information. Men hur arbetar Estland med den rättsliga strukturen för att säkerställa att medborgarna kan känna sig säkra med att de själva äger den insamlade data som finns om dem?

Arrangörer: UR och Internetstiftelsen

Hur får vi med alla i det digitala folkbildningslyftet? - En viktig fråga för demokratin

Idag finns ett stort digitalt utanförskap hos den svenska befolkningen som står i tvär konstrast till den intensiva digitaliseringen som just nu pågår. Hur kan vi garantera att de minst digitala medborgarna får möjlighet att bidra med sina perspektiv?

Arrangörer: ABF, Digidel, Internetstiftelsen, Folkbildningsrådet

Öka din mediesmarthet - fakta och metoder från trygga källor

Vilket ansvar har utgivaren, journalisten och privatpersonen att granska och värdera information? Hur mycket kan och orkar vi värdera och granska, och när kan vi släppa på källkritiken?

Artificiell intelligens kommer starkt inom olika informationstjänsten och sociala medier. Vad innebär det för möjligheter och risker? Vilka metoder och system har vi för att kontrollera att den information som genereras är korrekt och lämplig?

Arrangörer: Digiteket, Mediekompass, MSB, Kungliga biblioteket

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!