Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Barns skydd mot sexuella kränkningar utreds

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över om det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldrarna 15-17 är tillräckligt.

Fingrar över tangentbord. 

Utredningen ska särskilt se över frågan när det gäller minderåriga och så kallad ”sugardejting”, när en äldre person via särskilda dejtingsidor på nätet, erbjuder en yngre person ersättning för sexuella tjänster. Foto: Shutterstock.

Barns och ungas digitala medieanvändning resulterar i att de exponeras för risker, till exempel att de via nätet får kontakt med människor som vill utnyttja dem sexuellt. Idag kan den som utnyttjar ett barn under 15 år genom att köpa sex, till exempel via en kontakt på internet, dömas för våldtäkt mot barn. Det straffrättsliga skyddet för barn över 15 har däremot inte varit lika tydligt.

Regeringen tillsätter nu en utredning Länk till annan webbplats.som bland annat ska se över om det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldrarna 15-17 är tillräckligt. En tidigare utredning Länk till annan webbplats.har pekat på att svensk lagstiftning på området inte är förenlig med barnkonventionen, bland annat lyfte utredningen luckor i det straffrättsliga skyddet när det gäller sexuella gärningar som begås genom digitala medier. Utredningen ansåg bland annat att det faktum att ett barn vars pubertetsutveckling är fullbordad har ett mindre omfattande skydd mot att utnyttjas i pornografiskt material än andra barn som oförenligt med Barnkonventionen.

Se över "sugardejting"

Den särskilda utredaren ska se över regelverket om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, köp av sexuell tjänst och koppleri i fråga om prostitution genom användandet av internetbaserade verktyg. Utredningen ska särskilt se över frågan när det gäller minderåriga och så kallad ”sugardejting”, när en äldre person via särskilda dejtingsidor på nätet, erbjuder en yngre person ersättning för sexuella tjänster.

Utredaren ska även överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv mot kvinnor och ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 augusti 2023.

Länkar och fakta

> Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre Länk till annan webbplats.

> Barnkonventionen och svensk rätt Länk till annan webbplats.

Safer Internet Centre

Statens medieråd och barnrättsorganisationen Bris bildar tillsammans Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige) Länk till annan webbplats.. Centret erbjuder barn och unga, vårdnadshavare och personer som arbetar med minderåriga, information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet.

SIC Sverige består i dagsläget av två delar:

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!