Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Beslut om åldersgräns står fast

Statens medieråds beslut att tilldela filmen ”Blue Bayou” åldersgränsen 15 år överklagades av filmdistributören. Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm kommit med sitt avgörande – och de ger myndigheten rätt i sin bedömning.

Biopublik i motljus, bakifrån. 

Domen innebär att Statens medieråds beslut om 15 års åldersgräns står fast i fallet "Blue Bayou". Foto: Shutterstock.

I januari lämnade en filmdistributör in filmen ”Blue Bayou” för granskning av Statens medieråd med önskan om en åldersgräns på 11 år. Filmen innehåller flera starkt uppslitande och våldsamma scener, bland annat polisbrutalitet, misshandel samt en scen där en kvinna försöker dränka ett litet barn. Enligt den så kallade åldersgränslagen ska myndighetens filmgranskare fastställa åldersgränser för att skydda barn från filmer som kan skada deras välbefinnande. Besluten baseras på kunskap och erfarenhet om vad barn i olika åldrar blir rädda, oroade eller förvirrade av. I fallet ”Blue Bayou” bedömde filmgranskarna att filmen kunde medföra dessa reaktioner bland de yngsta barnen i spannet 11 till 14 år. Åldersgränsen fastställdes därför till 15 år.

Filmdistributören överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm för att få igenom den ansökta åldersgränsen. Som skäl angavs att filmen delvis är baserad på verkliga historier och handlar om angelägna teman som adoption och etnisk identitet. Distributören menade även att filmen har ett högt kulturellt och utbildningsvärde och att den inte innehåller något våld enbart i underhållningssyfte.

Historia värdet ej relevant

Domstolen konstaterade att filmen präglas av en oroväckande och ångestladdad stämning och att den innehåller flera våldsscener som framstår som realistiska.

Enligt förarbetena till åldersgränslagen ska bedömningen av en film utgå ifrån om framställningen kan medföra stark rädsla, skräck, panik, oro eller förvirring hos barn i den aktuella åldersgruppen.

Av tidigare domar från kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen, som bildat praxis, framgår att bedömning av en films informationsvärde eller historiska värde inte ska vägas in i besluten. Förvaltningsdomstolen hänvisar till detta och avslog det aktuella överklagandet.

Domen innebär att Statens medieråds beslut om 15 års åldersgräns står fast.

FAKTA FASTSTÄLLA ÅLDERSGRÄNS PÅ FILM

En av Statens medieråds uppgifter är att bestämma åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Uppdraget att fastställa åldersgräns på film regleras i lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (åldersgränslagen). Av lagen framgår att en film inte får godkännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Ledsagarregeln möjliggör att barn som inte fyllt sju år får se film med åldersgräns 7 år i sällskap av vuxen. Barn som fyllt sju men inte elva år får i sällskap av vuxen se film med åldersgräns 11 år och barn som fyllt elva men inte femton år får i sällskap av vuxen se film med åldersgräns 15 år.

Filmgranskarna hos Statens medieråd är experter på att bedöma vad barn i olika åldrar upplever som skrämmande och därmed kan vara till skada för deras välbefinnande. Filmgranskarna har kvalificerad utbildning i exempelvis barnpsykologi och pedagogik.

En filmdistributör kan överklaga ett beslut om åldersgräns som Statens medieråd har fattat. Detta prövas då, som de flesta överklagade myndighetsbeslut, av förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen). Det händer ett par gånger per år att myndighetens beslut överklagas och antalet överklaganden har gått ned sedan ledsagarregeln 2017 även kom att omfatta åldersgränsen 15 år.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

  • Logotyp för Safer Internet Day 2022 föreställandes en tecknad mobiltelefon med ett glatt ansikte som snurrar en jordglob på sitt finger.

    Safer Internet Day 2022

    Safer Internet Day är ett EU-initiativ för att främja ett säkrare internet, med särskilt fokus på barn och unga. Årets Safer...

  • Ulla Carlsson porträtt

    MIK är viktigt för pressfriheten

    Medie- och informationskunnighet, MIK, måste grundläggas brett genom skolans alla ämnen och genomsyra flera olika politikområden....