Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Fler yngre barn trakasseras på nätet

Nästan var tredje tjej i årskurs 3–6 har utsatts för kränkning på nätet det senaste året, enligt Friendsrapporten 2022 Länk till annan webbplats. som publiceras i dagarna. Ökningen av nätkränkningar mot den yngsta gruppen flickor sticker ut i statistiken.

flicka ledsen vid dator

Nättrakasserierna mot 9-12-åriga flickor ökar mest i Friends statistik. Foto: Shutterstock.

Unga tjejer toppar i statistiken både när det gäller kränkningar på nätet och att vara utsatta för kränkningar av andra elever i skolan, enligt rapporten.

Det är flickor i årskurs 6—9 som i störst omfattning är utsatta för kränkningar på nätet. Flickor i årskurs 3—6 sticker ut som den grupp som har sett den mest omfattande ökningen, med en större andel utsatta i princip varje år och en ökning från 21 till 29 procent mellan skolåren 2014/2015 och 2021/2022.

Alla typer av nätkränkningar har ökat

Alla typer av nätkränkningar har ökat kontinuerligt för de yngsta flickorna. Typerna av meddelanden kategoriseras som ”Någon har skickat taskiga sms/meddelanden till dig?”, ” Någon har skrivit något taskigt på nätet om dig?”, ” Någon laddat upp eller skickat vidare bild eller film på dig mot din vilja?”, ” Någon har utgett sig för att vara du?”, ” Du har känt dig utanför på nätet?”, ” Något annat på nätet som har gjort dig ledsen.”

Vuxenvärlden saknar verktyg

Precis som Statens medieråds rapporter Ungar & medier visar har internetanvändningen krupit nedåt i åldrarna under de senaste tio åren. Det är dock tydligt att insatserna för att minska de yngre barnens utsatthet på nätet inte har hållit samma takt, konstaterar Friends, som menar att vuxenvärldens kunskap om, och verktyg att hantera, situationen för yngre barn inte utvecklats i samma takt som för äldre barn.

Samtidigt visar det sig vara fler barn i de äldre åldrarna som inte vet vem de ska vända sig till med frågor som rör nätet.

Oförändrat för pojkar

Flickor i Sverige är enligt rapporten mycket mer utsatta för nätmobbning än flickor i hela Europa.

För svenska pojkar är nätkränkningen oförändrad (årskurs 6—9) eller har till och med minskat något (årskurs 3—6).

Verktyg mot utsatthet

I Statens medieråds forskningsöversikt Utsatt på internet, skriven av Sofia Berne och Ann Frisén, ges exempel på hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning. Översikten ger en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen med fokus på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns och vilka konsekvenser nätmobbning får.

Fakta Friends Länk till annan webbplats.

Friends är en icke-vinstinriktad organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning och andra kränkningar inom skolan och idrottsföreningar runtom i hela Sverige. Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från utbildningar som de genomför.

Friends jobbar tvärvetenskapligt, alltså med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans med svenska universitet och ett internationellt nätverk driver Friends arbete relaterat till mobbning och diskriminering vidare.

Källa: Wikipedia Länk till annan webbplats., friends.se Länk till annan webbplats.

Fakta Nätkränkning

Begreppet nätkränkningar beskriver kränkningar som sker på digitala plattformar, exempelvis mobiltelefoner, datorer eller surfplattor. Denna typ av kränkningar kan handla om kränkande eller ovälkomna meddelanden, bilder, filmer eller texter som läggs ut och sprids på internet – men även om exkludering online.

Källa: Friends Länk till annan webbplats.

Serie: "Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld"

Det här är en artikel i vår serie ”Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld”. Syftet med artikelserien är att bidra till att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!