Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK och riksdagsvalet - så gick det

Vikten av medie- och informationskunnighet, MIK, kopplat till riksdagsvalet lyftes under årets tredje nätverksträff för MIK Sverige.
— Inget störde årets valrörelse i stort, sa Irene Christensson, analytiker från Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF.

Porträtt av nätverksmedlemmar i MIK Sverige som deltar på digitalt möte. 

Nätverksmedlemmarna i MIK Sverige möttes för ett digitalt möte om medie- och informationskunnighet och valet den 14 september. Foto: MIK Sverige.

Den 14 september samlades medlemmarna i det nationella aktörsnätverket MIK Sverige för årets tredje digitala träff. Utöver inspel kring behov och insatser av vikt för det fortsatta arbetet gav representanter från myndigheter och forum på sociala medier sin bild av vad de noterat under valåret – kopplat till medie-och informationskunnighet.

Rebecka Hinn från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, berättade om arbetet med årets skolval.

Mathias Cederholm, utbildare och researcher i MIK och digital källkritik, gästlärare vid Lunds universitet samt administratör för Facebookgruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning”, lyfte bland annat hur insatser från civilsamhället lyckades dämpa och avdramatisera provokation från den danske koranbrännaren Rasmus Paludan. Enligt Cederholm visade detta på stöd för yttrandefriheten, men också ansvaret som kommer med grundlagen.

Cederholm betonade även vikten av nyhetslogik hos mediekonsumenter, i detta fall förståelsen för varför vissa ämnen blir stora under en valrörelse, varför partier väljer specifika utspel och hur medierna arbetar med fokus och granskning.

MIK centralt i arbetet mot otillbörlig informationspåverkan

Irene Christensson, analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, berättade om myndighetens arbete inför valet. För att öka Sveriges motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan från främmande makt har MPF bland annat tagit fram informationskampanjen Bli inte lurad. Länk till annan webbplats.

— Under valets slutfas såg vi en ökning av vilseledande information med försök att utnyttja människors utsatthet och skepticism mot myndigheter. Men i stort var det inget som störde årets valrörelse, sa Irene Christensson under träffen och framhöll medie- och informationskunnighet som centralt i arbetet mot otillbörlig informationspåverkan. Hon tillade att riksdagsvalet är robust, säkert, transparant och svårt att påverka.

— Ingen information från främmande makt har påverkat valets genomförande.

 

Fakta MIK

MIK, medie- och informationskunnighet, Länk till annan webbplats. är de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Fakta MIK Sverige

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige Länk till annan webbplats. på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Länkar

Informationskampanj från Myndigheten för psykologiskt försvar
> Bli inte lurad Länk till annan webbplats.

Intervju med Lena Nyberg, genereldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
> MIK i årets skolval

> Vad är MIK?

> Det här är nätverket MIK Sverige

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

  • Porträtt av Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. 

    MIK i årets skolval

    Vilken roll spelar medie- och informationskunnighet (MIK) i arbetet med skolvalet — en av Sveriges största demokratisatsningar...