Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK-resurser från olika aktörer

I dag finns en uppsjö MIK-material att finna för den som söker. Här har vi samlat några av de resurser som tagits fram av det nationella aktörsnätverket MIK Sverige och av aktörer utanför nätverket.

Ungdomar sitter på rad med mobiler. 

MIK, medie- och informationskunnighet, är de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Foto: Shutterstock.

Aktörsnätverket MIK Sverige samlar i dag 22 myndigheter och nationella organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området — och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige. Bland annat arbetar nätverket med att stötta alla som är aktiva i det omfattande arbetet med att stärka MIK. Detta görs exempelvis genom att ta fram och erbjuda pedagogiska resurser till praktiker på området.

Kunskapsbank och valpaket

I MIK Sveriges kunskapsbank finns cirka 1700 resurser i form av program, artiklar och spel som riktar sig till pedagoger, bibliotekarier, barn, föräldrar, tonåringar och pensionärer. I dagsläget hämtas materialet från fyra medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige; Digiteket/Kungliga biblioteket, Internetstiftelsen, Statens medieråd och Sveriges Utbildningsradio (UR).

Inför riksdagsvalet har nätverket MIK Sverige tagit fram valpaket i form av samlade lärresurser. Paketen riktar sig till landets alla skolbibliotekarier och vuxna studerande samt deltagare i folkbildningsverksamhet.

Resurser från aktörer utanför nätverket

Det går även att finna en mängd MIK-resurser som tagits fram av aktörer utanför nätverket MIK Sverige. Här följer några exempel:

MIKportalen

Sajt som samlar uppgifter och material för alla som arbetar med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet. Uppbyggd efter läroplanens mål och progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och säker kommunikation. Portalen är utformad årskursvis och innehåller information till pedagoger samt övningar att använda direkt med eleverna. Skapat av skolbibliotekarie Memme Chatfield.

> MIKportalen Länk till annan webbplats.


MIK-byrån

Resurser och tips om medie- och informationskunnighet i form av länksamlingar. Sajten lämpar sig för grundskolan årskurs 0-9 och är anpassad för alla som arbetar inom kommunal skola i Stockholm. Skapad av skolbibliotekarie Ann-Charlotte Måned.

> MIK-byrån Länk till annan webbplats.


Alléskolans bibliotek

Hemsida för Alléskolans bibliotek i Åtvidabergs kommun. Här finns information och fakta om MIK samt tips på MIK-länkar. Arbetet utgår från skolbiblioteket och MIK-gruppen, med stöd av ledningen. Sajten drivs av bibliotekarier vid Alléskolan.

> Alléskolans bibliotek Länk till annan webbplats.


MIK-templet

Utbildningsmaterial kring digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK), särskilt framtaget för undervisande personal i förskolan.

Materialet är skapat av förskoleförvaltningen i Göteborgs stad och Göteborgsregionen (GR), dels för att stärka pedagogers kunskaper och kompetenser inom medie- och informationskunnighet, dels för att ge konkreta redskap i ämnet.

> MIK-templet Länk till annan webbplats.


Ekokammaren

Sajt som sammanställer nyheter från olika perspektiv. Syftet är att synliggöra olika avsändares vinkling av nyheter och information. Här presenteras olika nyhetssidors publika RSS-flöden Länk till annan webbplats. sida vid sida, indelade i teman. Designat och utvecklat av Martin Törnros interaktionsbyrå Interaktiva rum.

> Ekokammaren Länk till annan webbplats.


Mikoteket

Webbplats som erbjuder arbetsmaterial i olika spår inom medie- och informationskunnighet Länk till annan webbplats. (MIK) och digital kompetens Länk till annan webbplats.. Vardera spår innehåller ett antal kapitel med text, länkar, bilder, videor och praktiska övningar där användaren får chans att pröva olika digitala verktyg. Mikoteket utvecklas och drivs av Martin Törnros, Interaktiva rum Länk till annan webbplats.

> Mikoteket Länk till annan webbplats.


Skolbiblioteksportalen

En samlingsportal med information och fakta om MIK och digital kompetens samt tips på MIK-resurser. Här finns även en MIK-guide och en källkritiksguide. Drivs av mediecentralen Mediapoolen Västra Götaland AB, en kommunalägd verksamhet som stöttar skolan med teknik, innehåll och kompetensutveckling. Riktar sig främst till skolbibliotekarier.

> Skolbiblioteksportalen Länk till annan webbplats.


Malmö delar: MIK för lärare och bibliotekarier

Kursmaterial bestående av tre arbetsområden kopplat till MIK:

  • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen
  • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Materialet riktar sig till bibliotekarier och lärare, främst i samhällskunskap, svenska samt svenska som andraspråk inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Bakom verktyget står Malmö delar; en didaktisk resurs, Malmö stad.

Malmö delar: MIK för lärare och bibliotekarier Länk till annan webbplats.


FAKTA MIK

MIK, medie- och informationskunnighet, är de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

FAKTA MIK SVERIGE

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!