Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny granskning av Tiktoks påverkan på barn och unga

Allt fler initiativ tas för att stärka minderårigas skydd på internet.
Det senaste i raden är en granskning av videoappen Tiktok som initierats av åtta amerikanska delstater.

Tiktoks logga och ett finger. 

En granskning ska undersöka om appen Tiktok har en negativ påverkan på barns och ungas fysiska och mentala hälsa och om den bryter mot konsumentlagstiftningen. Foto: Shutterstock.

Det som ska granskas är om appen har en negativ påverkan på barns och ungas fysiska och mentala hälsa och om den bryter mot konsumentlagstiftningen. Granskningen Länk till annan webbplats. ska även omfatta appens interaktionsdesign eller ”tekniker som Tiktok använder för att driva engagemang, öka tiden som spenderas i appen och användningsfrekvensen”.

Granskningen, som ska genomföras i Kalifornien, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee och Vermont, offentliggörs bara dagar efter att den amerikanske presidenten Joe Biden uttalade sig för ett totalförbud på målinriktad marknadsföring till barn.

- De senaste åren har forskningen om psykisk ohälsa och användning av sociala medier vuxit explosionsartat. Det har kommit en del studier som pekar mot att det finns kopplingar mellan användningen och sämre psykiskt välbefinnande, men mycket arbete återstår innan vi kan säga något med säkerhet. Statens medieråd har publicerat forskningsöversikten Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar på området och myndigheten deltar även i arbetet med att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi på området psykisk hälsa och suicidprevention, säger Yvonne Andersson, analytiker vid Statens medieråd.

En av de mest populära apparna

Tiktok, som är en delningstjänst för korta videoklipp, är en av de mest populära apparna bland svenska barn, även i åldrar under den rekommenderade 13-årsgränsen. Trots att minderåriga ägnar mycket tid i denna och andra appar finns det idag ingen svensk lagstiftning som specifikt förbjuder reklam riktad till minderåriga på internet.

Länkar

> Reuters: U.S. states probing TikTok's effects on young people Länk till annan webbplats.

Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar: En forskningsöversikt

Medielandskapet har förändrats kraftigt i och med framväxten och spridningen av internet och digital teknik, som blivit väsentliga delar av barns liv. Svenska barns medieanvändning har på kort tid ökat kraftigt, blivit mer diversifierad och avancerad. Därmed har också de potentiella riskerna med medieanvändningen förändrats. En forskningsöversikt författad av Sissela (Bergman) Nutley och Lisa Thorell vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psyko-logi, Karolinska institutet.

> Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Det här är Tiktok

> Digitala medier på föräldriska

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!