Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny serie om upphovsrätt ska stötta unga på nätet

Är man ansvarig för allt man lägger upp i sociala medier? Får föräldrar lägga ut bilder på sina barn utan tillåtelse? Statens medieråds programserie Lilla upphovsrättsfrågan tar upp aktuella frågor som rör barns och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt. Serien riktar sig till barn på låg- och mellanstadiet, pedagoger, bibliotekarier och vårdnadshavare.

Tre personer i en soffa. 

Kan det vara olagligt att titta på film på nätet? Programserien Lilla upphovsrättsfrågan tar upp aktuella frågor som rör upphovsrätt. Foto: NewNew.

I programserien Lilla upphovsrättsfrågan besvaras aktuella frågor som rör upphovsrätt av juristen Catharina Ekdahl från Patent- och registreringsverket (PRV). Frågorna är baserade på barns och ungas medieanvändning i vardagen – med fokus på etik och juridik. Exempelvis besvaras frågor som

 • Får nyheter delas hur som helst?
 • Får man dela bilder på personer man inte känner?
 • Kan man sälja hela sin upphovsrätt?

Serien består av tio korta filmer som är anpassade för barn i låg- och mellanstadiet. Materialet kan till exempel användas av vårdnadshavare, pedagoger och bibliotekarier, exempelvis som underlag för diskussion om nätanvändning och skyldigheter och rättigheter på nätet.

- Med dagens massiva informationsflöden på nätet behöver även yngre barn veta vad de får publicera och dela. Serien är ett stöd för barn och ungdomar som ofta är duktiga på att skapa medieinnehåll men behöver mer kunskap om vad som är lagligt och olagligt, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd.

Upphovsrätt i läroplanen

I den ändrade läroplanen för grundskolan, Lgr22, är upphovsrätt ett nytt och utökat inslag i kursplanerna för vissa ämnen. I ämnen som bild, musik, samhällskunskap och svenska lyfts vikten av att digitala och andra medier används ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. Detta gör att kunskapen behöver vara lättillgänglig.

- Lilla upphovsrättsfrågan kan ses som en ingång till arbetet i klassrummet men också som stöd till vårdnadshavare och andra vuxna som vill stötta och guida. Det här är frågor som dagens medieanvändare ställer sig – eller behöver ställa sig, säger Ida Lithell, projektledare för Lilla upphovsrättsfrågan.

Programserien är producerad inom ramen för Statens medieråds regeringsuppdrag om upphovsrätt – i samverkan med Patent- och registreringsverket (PRV).

Här hittar du Lilla upphovsrättsfrågan

> Lilla upphovsrättsfrågan

Mer om upphovsrätt

Tema upphovsrätt Statens medieråd
> Lektionsmaterial, rapporter och information

Upphovsrättsskolan PRV
För att underlätta att pedagogiskt kunna arbeta med upphovsrätt har PRV tagit fram en digital lärplattform med syfte att främja upphovsrätten.
> Upphovsrättsskolan PRV Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

 • Logotyp för Safer Internet Day 2022 föreställandes en tecknad mobiltelefon med ett glatt ansikte som snurrar en jordglob på sitt finger.

  Safer Internet Day 2022

  Safer Internet Day är ett EU-initiativ för att främja ett säkrare internet, med särskilt fokus på barn och unga. Årets Safer...

 • Ulla Carlsson porträtt

  MIK är viktigt för pressfriheten

  Medie- och informationskunnighet, MIK, måste grundläggas brett genom skolans alla ämnen och genomsyra flera olika politikområden....