Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Safer Internet Day 2022

Safer Internet Day är ett EU-initiativ för att främja ett tryggare internet, med särskilt fokus på barn och unga. Årets Safer Internet Day äger rum tisdagen den 8 februari. Då lanserar Statens medieråd ett nytt material om upphovsrätt – men redan nu har vi sammanställt en lista på pedagogiskt material som syftar till att göra nätet tryggare för barn och unga.

Logotyp för Safer Internet Day 2022 föreställandes en tecknad mobiltelefon med ett glatt ansikte som snurrar en jordglob på sitt finger.

I samband med årets Safer Internet Day lanserar Statens medieråd Lilla upphovsrättsfrågan - en programserie som tar upp aktuella frågor som rör barns och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt. Exempelvis besvaras frågor som:

  • Är man ansvarig för allt man lägger upp i sociala medier?
  • Får föräldrar lägga ut bilder på sina barn utan tillåtelse?
  • Får man dela bilder på personer man inte känner?

Serien består av tio korta filmer som är anpassade för barn i låg- och mellanstadiet. Materialet kan användas av både vårdnadshavare och grundskolepedagoger, exempelvis som underlag för diskussion om nätanvändning och skyldigheter och rättigheter på nätet.

– Med dagens massiva informationsflöden på nätet behöver även yngre barn veta vad de får publicera och dela. Serien är ett stöd för barn och ungdomar som ofta är duktiga på att skapa medieinnehåll men behöver mer kunskap om vad som är lagligt och olagligt, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd.

Lilla upphovsrättsfrågan lanseras på Safer Internet Day den 8 februari.

Tips på fler material från Statens medieråd

 

Bilder och verkligheter

Hur sprids bilder på nätet, vad är memes och hur kan man förhålla sig källkritiskt till bilder? Bilder och verkligheter är ett pedagogiskt material med fokus på bildanalys. Del 3 i Statens medieråds serie om bilders betydelse i dagens medielandskap - för högstadiet och gymnasiet.

> Läs mer om Bilder och verkligheter

Utsatt på internet

Rapporten ger en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen. Fokus ligger på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning.

> Läs rapporten Utsatt på internet

Föräldraguider om barns nätanvändning

Hur ska man förhålla sig till skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning? Statens medieråds föräldraguider ger stöd till dig som vill hjälpa ditt barn att navigera i dagens medielandskap.

> Till föräldraguiderna

Juridiken bakom sharenting

Föräldrar som delar bilder och information om sina barn i sociala och digitala plattformar, så kallad sharenting, är ett fenomen som blivit vanligare under det senaste decenniet. Det kan verka harmlöst, men kunskapen om, och respekten för, att barnet har egna rättigheter som ska iakttagas vid delning i sociala och digitala medier är inte lika vanligt.

Institutet för Juridik och Internet (IJI) har med stöd av Statens medieråd tagit fram en rapport om juridiken bakom sharenting.

> Läs rapporten Juridiken bakom sharenting

Mer material från Better Internet for Kids

På plattformen Better Internet for Kids Länk till annan webbplats. finns information, guider och resurser för att skapa ett tryggare internet för barn och unga. Materialet kommer från aktörer i det gemensamma Insafe-INHOPE-nätverket som består av bland annat Safer Internet Centers i Europa.

Uppmärksamma dagen du också!

Har din organisation också material som kan göra nätet tryggare för barn och unga? Sprid dem gärna på Safer Internet Day via följande hashtaggar:

#SID2022
#SaferInternetDay
#SaferInternetDay2022

Har du inget material att sprida kan du ändå följa Safer Internet Day på digitala plattformar.

Om Safer Internet Day och Safer Internet Centre

EU-initiativet Safer Internet Day startade 2004 och har sedan dess lyfts av organisationer och företag i olika länder med syfte att främja ett tryggare internet, med särskilt fokus på barn och unga. Sedan starten för 18 år sedan har Safer Internet Day spridits långt bortom sin ursprungliga geografiska zon och uppmärksammas nu i ungefär 170 länder världen över.

Statens medieråd och barnrättsorganisationen Bris bildar tillsammans Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Centret erbjuder barn och unga, vårdnadshavare och personer som arbetar med minderåriga, information, vägledning och stöd för ökad trygghet på nätet.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!