Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Satsning för barns trygghet på nätet

Tillsammans med Bris och ECPAT går vi nu samman för barns och ungas trygghet på internet. Sedan 2021 driver vi tillsammans med Bris, Sveriges Safer Internet Centre, ett EU-projekt som syftar till att öka barns och ungas trygghet på internet. Nu utvidgas samarbetet till barnrättsorganisationen ECPAT.

Två flickor spelar spel på dator.

Foto: Anna Johnsson/Skandinav Bildbyrå

Tillsammans bildar Statens medieråd, Bris och ECPAT ett så kallat Safer Internet Centre med tre delar:

  1. Statens medieråd samordnar arbetet och fungerar som kunskapscentrum.
  2. Bris driver stödlinjer för råd och stöd till barn och föräldrar, bland annat kring problem som barn möter på nätet.
  3. ECPAT ansvarar för en "hotline", det vill säga en anmälningssida som tar emot och hanterar tips från allmänheten om övergreppsmaterial på barn på internet.

Beviljade EU-medel

De tre samarbetspartnerna har nyligen fått besked om att en gemensam ansökan om medel från EU-kommissionen för en tvåårig satsning har beviljats. Även Vinnova har bekräftat att de kommer stödja satsningen.

Projektet kommer att pågå 2023–2024 och förväntas få effekter för flera målgrupper:

  • Barn och unga skyddas och stärks som medvetna medieanvändare.
  • Föräldrar, vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn får en bättre förståelse för hur barn använder digitalt innehåll och digitala tjänster samt hur de kan minska risker på nätet och i digitala kanaler.
  • Myndigheter kan utveckla bättre förebyggande åtgärder med stöd av de resurser och tjänster som tillhandahålls genom projektet.

Projektet förväntas även skapa synergieffekter genom att olika aktörer som arbetar för att främja barns säkerhet på internet kan samla sina resurser, samarbeta och ta bort övergreppsmaterial på barn och unga.

Fakta: Safer Internet Centre

Safer Internet Centre (SIC) är ett EU-projekt som syftar till att öka barns och ungas trygghet på internet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Från och med 2023 driver Statens medieråd, tillsammans med barnrättsorganisationen Bris och ECPAT, Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Under 2021–2022 har SIC Sverige bestått av Statens medieråd och Bris.

Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

Mer om Safer Internet Centre

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!