Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Källtillit går hand i hand med källkritik

Begreppet källtillit fyller fem år i år. Det lanserades 2018 av två forskare som såg risker med att förmedla att vi inte kan lita på några källor alls. I dag på Källkritikens dag belönas forskarna bakom källtilliten.

Par går hand i hand

I dag på Källkritikens dag uppmärksammar vi begreppet källtillit. Utan tillit till rimligt säkra kunskapskällor kan vi inte orientera oss i tillvaron. Foto: Scandinav.

Begreppet källtillit var Språktidningens nyord 2018 Länk till annan webbplats.. Bakgrunden till att ordet etablerades var att två forskare fann behov av ett förhållningssätt som kompletterade källkritiken Länk till annan webbplats.

De får pris på Källkritikens dag

I dag på Källkritikens dag 13 mars fick just dessa forskare — Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet — ta emot källkritikspriset ”Det gyllene förstoringsglaset – skolpriset ” Länk till annan webbplats.. Priset delas årligen ut av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån.

Olof Sundin och Jutta Haider har sedan tidigare bedrivit forskning på skolor. Forskarna kom fram till att det inte är bra att bara vara skeptisk till precis alla informationskällor. Det handlar också om att göra rimlighetsbedömningar och ha tillit, eftersom vi faktiskt måste kunna söka kunskap som vi alltid inte kan ha eller skaffa själva, som till exempel resultat av åratals forskning.

"Vi måste hitta källor som är rimliga att lita på"

— Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på, säger Olof Sundin i en intervju på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Han menar att om en lärare säger till en elev att "inte lita på något, du ska inte lita på det jag säger heller" lämnar läraren eleven i sticket. I boken "Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga" (2018), skriver Sundin och Haider under rubriken "Källkritik, självkritik och källtillit" Länk till annan webbplats.: "att inte lita på någonting ligger i praktiken inte långt ifrån att inte ifrågasätta någonting."

Källkritik kan användas antidemokratiskt

Sundin och Haider konstaterar att källkritik är en viktig del av medie- och informationskunnigheten (MIK) och har en central roll i skolans läroplan.

Problemet i konspirationsteoriernas tidevarv är dock att det inte är säkert att skillnaderna mellan sanning och lögn är tydliga för alla. Därför kan källkritik också användas av antidemokratiska krafter för att försöka urholka tilliten till etablerade medier.

Källkritik är centralt, men måste alltså paras med kunskap — även kunskap om hur kunskap skapas och vad vetenskap är.

Källkritik och källtillit måste gå hand i hand.

Fakta: Barn och unga visar källtillit

I den stora enkätundersökningen "Ungar & medier" (2021) framkom att svenska barn mellan 9 och 18 år litar allra mest på etablerade, traditionella nyhetskällor som SVT, TV4 och SR. De hade också stort förtroende för myndigheter samt för vårdsajten 1177.

Förtroendet för sociala medier, influerare och youtubers som nyhetsförmedlare var däremot mycket lågt i alla åldrar. De flesta uppgav att de litade ganska lite eller inte alls på information som de tog del av via sociala medier och influerare. Allra minst litade de på Flashback.

Artikelserie: Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld

Det här är en artikel i vår serie ”Ett informerat val – hantera och förstå din medievärld”. Syftet med artikelserien är att bidra till att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige.


Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

 • Man läser nyheter på internet

  Så tänker du källkritiskt

  När krig och konflikter pågår i vår närhet finns anledning att vara extra källkritisk, exempelvis när man nås av budskap...

 • Dator med google.com, CC0-licens, Pixabay.com / 377053

  Vem ska man tro på? Om att lita på information

  Ibland är det så att vi litar på information utifrån var den kommer ifrån. Det kan handla om såväl människor vi känner som...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial