Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Läsandet ökar bland alla barn 0–18 år

Andelen pojkar och flickor som dagligen läser böcker och tidningar ökar i alla åldrar från 0 till 18 år enligt ”Ungar & medier” samt ”Småungar & medier” 2023. Samtidigt minskar andelen barn som inte läser alls.

Pojke läser på bibliotek

Diagram över utveckling av läsning av böcker och tidningar inom olika åldersgrupper. Blå staplar: 2018; röda staplar: 2022. Illustration: Statens medieråd.

Läsningen av böcker och tidningar har minskat successivt sedan frågan ställdes första gången i datainsamlingen år 2012, men nu ser den trenden alltså ut att ha avstannat.

Den dagliga läsningen av böcker och tidningar ökar nu, både i ”Ungar & medier” - och ”Småungar & medier”-undersökningen. Det gäller pojkar som flickor och samtliga åldrar. I någon åldersgrupp har läsandet ökat marginellt, i andra markant.

Färre som inte läser alls

Andelarna dagliga läsare var förvisso större år 2012 i alla åldersgrupper (9–18 år), men nu minskar inte den dagliga läsningen i någon åldersgrupp. Samtidigt minskar andelarna som inte läser alls.

I tidigare undersökningar har barnens egen uppfattning att de läser för lite ökat successivt, men även denna trend verkar ha avstannat i 2023 års Ungar & medier.

Pojke läser på bibliotek

Både pojkar och flickor läser mer än 2020 respektive 2018. Foto: Angelica Tånneryd/Scandinav.

Även småbarnen läser mer

Både att läsa och att lyssna på böcker och tidningar har ökat märkbart även bland de yngsta barnen. Efter flera års minskad daglig läsning verkar trenden ha vänt även bland de minsta, 0–8 år. Här har det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar med flera procentenheter i alla åldersgrupper jämfört med 2018, då Småungar & medier senast publicerades.

I åldersgruppen 0–1 är läsningen inte riktigt tillbaka på samma nivå som år 2012, men bland barn 2–8 år är andelen dagliga läsare till och med något större år 2022 än 2012. Samtidigt minskar andelarna som aldrig läser med 9–19 procentenheter (jämfört med 2018). Även andelen småbarn som aldrig lyssnar på ljudböcker minskar i samtliga åldersgrupper.

Mäter en viss tidpunkt

Enkätundersökningen som ligger till grund för analyserna gjordes under hösten/vintern 2022 och speglar alltså barns och ungas självskattade medieanvändning i en enda mätning under just den perioden. Fortsatta mätningar får visa om resultaten är en reell tendens eller endast tillfälliga.

Fakta: Ungar & medier; Småungar & medier; Föräldrar & medier

De tre rapporterna utgör Sveriges största statistiska undersökning av barns och ungas medievanor och baseras på en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier.

Rapporterna genomförs vartannat år av Statens medieråd, med undantag för att "Småungar & medier" samt "Föräldrar & medier" hoppades över 2021, då "Ungar & medier" fick extra fokus på covid 19-pandemin.

Ungar & medier har en egen sektion på denna hemsida.

Den senaste datainsamlingen skedde hösten/vintern 2022.

Statens medieråds uppdrag förs 1 januari 2024 över till Mediemyndigheten. Frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning kommer därmed att ingå i uppdraget för Mediemyndigheten.

Statens medieråd ingår från 2024 i Mediemyndigheten

Statens medieråds uppdrag förs 1 januari 2024 över till Mediemyndigheten. Frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning kommer därmed att ingå i uppdraget för Mediemyndigheten.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!