Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Myndigheter i möte om ungas källtillit

När Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor samlades 4 maj diskuterades barns och ungas medievanor och källtillit, och bilden var inte odelat ljus.

Martin Karlsson och Catharina Bucht, utredare på Statens medieråd, när de presenterar rapporten Ungar och medier.

Martin Karlsson och Catharina Bucht, utredare på Statens medieråd. Fotograf: Gaga Jakhashvili.

Temat för mötet var barns och ungas mediavanor och källmedvetenhet, ”Vad kan vi lita på?”. På dagordningen stod bland annat barn och ungas läsning, högerextremism i spelvärlden och källkritikens utmaningar i den digitala världen.

- På flera sätt var det en mörk bild som förmedlades av vår samtid, en bild av fragmentisering, svikande tillit, skilda världsbilder och vuxna som alltför ofta är frånvarande, i alla fall på nätet. Men vi fick också information om mycket viktigt arbete som pågår för stärkt medie- och informationskunnighet bland annat inom skolan, berättar Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd.

Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd, pratar.

Anna-Karin Lindblom, direktör på Statens medieråd. Fotograf: Gaga Jakhashvili.

Förvalta och stärka tilliten

Martin Karlsson och Catharina Bucht på Statens medieråd fanns bland talarna och berättade om senaste Ungar & medier, den statistiska undersökning myndigheten gör vartannat år av barns och ungas medievanor. Undersökningen visar att vi måste förvalta barns och ungas tillit och stärka den där det behövs eftersom tillit för traditionella medier och myndigheter varierarar bland dem.

I Ungar & medier 2021 svarade de flesta att de kände mer tillit till traditionella institutioner i det svenska medielandskapet under pandemin än exempelvis olika plattformar och influerare. Men 13-16-åringar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) stack ut som en grupp där tilliten var betydligt lägre.

Bra med flera ingångar

Statens medieråd berättade även om det arbete som sker inom medie- och informationskunnighet (MIK). Flera av de myndigheter som deltog under träffen är även med i det MIK Sverige-nätverk som Statens medieråd koordinerar. Catharina Bucht, utredare på Statens medieråd, berättar:

- Vi var flera som talade om medie- och informationskunnighet som en byggsten när det gäller att stärka tilliten till de medie- och informationsförmedlare vi har, och till samhällets institutioner. Det är bra att vi är flera olika aktörer som arbetar inom området med tanke på att MIK är komplext och att det finns många ingångar.

Gruppbild på myndighetsnätverket.

Gruppbild från nätverksträffen. Fotograf: Gaga Jakhashvili.

Fakta: Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nätverk som samlar omkring 25 myndigheter i Sverige. Syftet med nätverket är att identifiera och samordna insatser som berör barn och unga och utgår ifrån barnkonventionen.

Nätverket koordineras av Barnombudsmannen och består av samordningsforum och ämnesgrupper. I samordningsforumen träffas myndigheternas generaldirektörer och direktörer.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!