Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Så fungerar åldersgränserna

Syftet med åldersgränser för film som visas offentligt är att skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande.

Film som ska visas offentligt kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 11 eller 15 år. De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882) Länk till annan webbplats..

Bedömningen utgår ifrån vad som kan vara till skada för välbefinnandet för barn i en viss åldersgrupp. Åldersgränserna ska inte förväxlas med rekommendationer, vad som kan anses lämpligt eller passande för en viss åldersgrupp ingår inte i bedömningen.

Rad av barn i biostolar med popcorn och läsk.

Foto: Shutterstock.

Ledsagarregeln

Ledsagarregeln innebär att ett barn får se en film med en högre åldersgräns än barnets ålder i sällskap med en vuxen. För ett barn i sällskap med en vuxen gäller följande: En film med 7-årsgräns får ses av barn under 7 år, en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju år och en film med 15-årsgräns får ses av barn som fyllt elva år.

Ledsagarregeln ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som ser film som visas offentligt utan sällskap av någon vuxen påverkas inte av ledsagarregeln.

Statens medieråd vill poängtera att ledsagarregeln inte vägs in i de bedömningar som görs när åldersgränser fastställs. En 15-årsgräns betyder att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Samma resonemang gäller för åldersgränserna 7 år och 11 år. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

Ogranskade filmer får 15-årsgräns

En del filmer kan ha en åldersgräns på 15 år, trots att de verkar vara fria från innehåll som kan skada barn. Det beror på att filmdistributören har valt att inte låta Statens medieråd granska filmen. Filmen får då automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll.

När gäller åldersgränserna?

För film som visas eller distribueras i andra sammanhang än allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller inte Statens medieråds åldersgränser. Detta inkluderar exempelvis Video on Demand, streamingtjänster och film som visas inom ramen för skolverksamhet.

Vad gäller för datorspel?

För datorspel finns ett europeiskt system för åldersrekommendationer, PEGI.

> Pan European Game Information (PEGI) Länk till annan webbplats.

Mer om åldersgränser

Syftet med åldersgränserna är att skydda barn från filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande. Här kan du läsa mer om hur de fastställs.

  • Barn i biostol håller för ögonen. Foto: Shutterstock.

    Grunden för våra bedömningar

    Vad som bedöms vara skadligt för välbefinnandet för olika åldersgrupper baseras på psykologisk, pedagogisk och medievetenskaplig...

  • Biopublik, vuxna. Foto: Shutterstock.

    Om åldersgränser

    Här följer exempel på inslag och överväganden som är vanligt förekommande vid bedömningarna av respektive åldersgräns.