Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Det här är Statens medieråd

Statens medieråd är en statlig myndighet som arbetar för regeringen. Vi finns i Filmhuset i Stockholm.

Foto: Mark Standley

Centrum för kunskap om unga och medier

Med barns rättigheter som ledstjärna arbetar Statens medieråd med sådant som rör barn, unga och medier. Vi samlar och sprider kunskap genom att vända oss både till barn och unga, föräldrar, lärare och bibliotekarier samt andra som jobbar med och ansvarar för barn.

Statens medieråd har flera uppdrag från regeringen.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här kan du läsa mer.