Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vi har flera uppdrag som rör dig som ung

Statens medieråd är en statlig myndighet som har flera uppdrag från regeringen. De flesta går ut på att hjälpa barn och unga att bli ännu bättre på att använda internet och andra medier på ett bra och säkert sätt.

Tjejer vid dator i bibliotek.

Statens medieråd ska verka för att skydda och stärka barn och unga i deras medieanvändning. Foto: Scandinav.

 • "Verka för att stärka barn och unga"

Statens medieråd är en myndighet som arbetar under regeringens kulturdepartement.

Myndigheten har ett uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

 • Vi vänder oss till barn i vårt arbete

Det gör vi genom att vända oss direkt till barn i vårt arbete, till exempel när vi sätter åldersgränser på biofilm.

Vi gör också mycket material till skolor, bibliotek och liknande. Här på hemsidan finns också texter som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare.

 • Många uppgifter som rör barn och unga

Statens medieråd

 1. har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan
 2. arbetar för att höja kunskaperna om barns rättigheter
 3. samlar kunskap om hur barns och ungas användning av medier förändras och gör egen forskning om det
 4. samlar och sprider kunskap om medie- och informationskunnighet, som förkortas MIK
 5. arbetar för att stärka MIK i hela befolkningen
 6. bestämmer åldersgränser på filmer som visas på bio
 7. driver tillsammans med barnrättsorganisationen Bris det svenska Safer internet centre (SIC Sverige) som ska öka barns trygghet på nätet
 8. ligger i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

 • Barn i klassrum med dator

  MIK finns för din skull

  Medie- och informationskunnighet, MIK, behövs för att du ska kunna ta emot pålitlig information, bilda egna åsikter och göra...