Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Källkritik — vem, vad, varför?

Senast uppdaterad:

Idag ställs stora krav på den enskilde mediekonsumenten att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Flickr cc-licens: hockadilly

Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare. Samtidigt som vi har tillgång till större mängder information än någonsin tidigare är också mycket av denna information vinklad eller felaktig. Ibland handlar det om omedveten ryktesspridning, ibland om bedräglig marknadsföring och ibland om politiskt motiverad desinformation.