Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Resurssamling MIK - skolbibliotek

Här finns aktuella lärresurser om medie- och informationskunnighet i relation till demokratiska processer – från MIK Sveriges kunskapsbank. Paketet riktar sig till skolbibliotekarier.

Barn i tonåren framför datorer på rad, ett barn tittar in i kameran. 

Från pedagogiska spel till videolektioner - nätverket MIK Sverige har sammanställt tips på pedagogiskt material riktat till skolbibliotekarier. Foto: Shutterstock.

MIK-områdets koppling till läroplanerna

"Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."
Ur skolans uppdrag i Lgr11, Gy11, Läroplan för grundsärskolan.

"För att kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt behöver eleverna utveckla förmågan att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."
Ur gymnasiesärskolans uppdrag GySär13.


Ladda ned hela materialet

Här kan du ladda ned lärresurserna som formgivna PDF:er samt en MIK-affisch.

> Resurssamling MIK och valet 2022: Skolbibliotek - i färg Pdf, 883.2 kB.

> Resurssamling MIK och valet 2022: Skolbibliotek - i svartvitt Pdf, 884.4 kB.

> Affisch MIK i färg – #informeratval Pdf, 161.5 kB.

> Affisch MIK i svartvitt– #informeratval Pdf, 161.5 kB.


Lektionsmaterial

FRIA ORDETS DAG

Vad: Videolektioner.  Länk till annan webbplats.

Från: Utbildningsradion (UR).

Målgrupp: Åk 4–6.

Nyckelord: Demokrati, yttrandefrihet, journalistik, röstprocess, källkritik, sociala medier, krig, Ukraina, Syrien.

Förberedelsetid: cirka 10 minuter – alla elever behöver en röd och en grön röstlapp.

Innehåll: I denna serie går man igenom begrepp som yttrandefrihet, journalistik, demokrati och hur man ska förhålla sig källkritiskt till det vi ser på sociala medier. Avsnitten är cirka 40 minuter långa och serien har två avsnitt med ungefär samma innehåll, andra avsnittet har speciellt fokus på kriget i Ukraina.

Fortsatt övning: Låt eleverna samla påståenden och nyheter de får upp på sina egna sociala medier under en vecka. På lektionstid får eleverna sedan undersöka dessa med tipsen de fått i serien.

>Fria ordets dag Länk till annan webbplats.


PRATA POLITIK

Vad: Metodmaterial om demokrati med övningar. Länk till annan webbplats.

Från: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Målgrupp: Åk 7–gy.

Nyckelord: Politik, källkritisk granskning, vinklad media, propaganda, demokratiska samtal, debatt, riksdag, bjuda in partier till skolan, sociala medier.

Förberedelsetid: Lästid för övningar cirka 1 timme. Lästid för hela materialet 2–4 timmar. Förberedelse för att bjuda in partier tillkommer.

Innehåll: I detta material om 100 sidor finns en rad övningar att utföra. Materialets första del på cirka 40 sidor innehåller bakgrund och stöd för hur man som skola kan bjuda in politiska partier. I den mittersta delen hittar vi ett övningspaket där eleverna får frågeställningar kring politik, diskutera värderingar och utföra ett flertal källkritiska granskningar av t.ex. partiers eget material och sociala medier. De flesta övningar går att genomföra även utan att kontakta politiska partier. I den sista delen av materialet hittar ni olika metoder för att följa upp era lektioner med eleverna.

Fortsatt övning: Låt eleverna samla ihop politiskt innehåll från sina egna sociala medier och nyhetskällor och analysera dessa med de källkritiska principer som finns i materialet.

> Prata politik Länk till annan webbplats.


PRATA DEMOKRATI FÖR GYMNASIESÄRSKOLAN

Vad: Metodmaterial om demokrati och skolval. Länk till annan webbplats.

Från: MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Målgrupp: Gymnasiesärskolan.

Nyckelord: Demokrati, skolval, källkritisk granskning, sociala medier, demokratiska samtal, propaganda.

Förberedelsetid: Lästid för övningar cirka 1–2 timmar. Lästid för hela materialet cirka 3–4 timmar.

Innehåll: I detta material om cirka 150 sidor finns en rad olika övningar att utföra. Dels undervisningsexempel, dels konkreta anpassade övningar inför och under ett skolval. I senare delen av materialet finns även förslag på filmer, böcker och fortbildning för pedagoger.

> Prata demokrati för särskolan Länk till annan webbplats.


PROPAGANDA OCH BILDERS MAKT

Vad: Lektionspaket.

Från: Statens medieråd.

Målgrupp: Åk 7–gy.

Nyckelord: Propaganda, demokrati, bildanalys, källkritik, diktatur.

Förberedelsetid: Cirka 1 timme att läsa igenom lektion och manus.

Innehåll: Tre lektioner med powerpoints och pedagogmanus kring hur bilder och rörligt material kan påverka oss.

Fortsatt övning: Låt eleverna själva vara dem som sprider propaganda, antingen genom spelet Bad News Game eller Harmony Square. Se filmerna från serierna – Har jag något val? eller Källkoll – Kriget i Ukraina från UR.

> Propaganda och bilders makt


DEMOKRATI OCH SAMHÄLLE

Vad: Lektionstips. Länk till annan webbplats.

Från: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Målgrupp: Grundsärskolan.

Nyckelord: Demokrati, källkritik, propaganda, grundlagar, censur, yttrandefrihet, klassråd.

Förberedelsetid: cirka 10–30 minuter per lektion för läsning och utskrifter.

Material: Klossar eller liknande som röstmaterial och en röstlåda. Vissa lektioner använder sig av läromedlet Luna kollar källan Länk till annan webbplats..

Innehåll: Tretton olika lektioner som går igenom demokrati, källkritik och valprocesser genom till exempel tipsrundor, klassråd och valövningar. Flera av lektionerna använder sig av serien Så funkar Sverige från UR.

> Demokrati och samhälle Länk till annan webbplats.


Resurser – tidningar, spel och databaser

ALLA VÄLJARE

Vad: Nyheter och politik på lätt svenska. Länk till annan webbplats.

Från: Tidningen 8 sidor (ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM).

Målgrupp: Åk 7–gy.

Nyckelord: Demokrati, nyheter, val, politik, partier, röstprocess.

Innehåll: I denna webbaserade tidning kommer nyheter om valet på lätt svenska. Det finns även videos om hur valprocessen går till.

Extra material och fortsatt övning – Boken – Dags att rösta – valskola Länk till annan webbplats.. Gratis bok du kan ladda ner. Till boken finns också fördjupande frågeställningar. Länk till annan webbplats.

> Alla väljare Länk till annan webbplats.


BAD NEWS GAME

Vad: Webbaserat spel.  Länk till annan webbplats.Finns på svenska och engelska.

Från: Spelets svenska version har anpassats till svenska förhållanden för användning i utbildning och forskning av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med RISE Interactive tillsammans med DROG och forskare på Cambridge University.

Målgrupp: Åk 7–gy.

Nyckelord: Propaganda, sociala medier.

Material: Informationsblad om spelet.

Innehåll: I detta Twitterliknande spel ska eleverna samla ihop så många följare som möjligt genom att bemästra en rad olika metoder som används inom propaganda.

> Bad News Game Länk till annan webbplats.


HARMONY SQUARE

Vad: Webbaserat spel. På engelska.

Från: Det amerikanska utrikesdepartementet och amerikanska Department of Homeland Security har i samarbete med DROG och University of Cambridge finansiellt stött utvecklingen och anpassningen av spelet.

Målgrupp: Åk 9–gy.

Nyckelord: Propaganda, sociala medier, desinformation, diktatur.

Innehåll: Här blir spelaren anställd som chef för desinformation i den pittoreska staden Harmony Square. Här ska man upptäcka en rad olika manipulationstekniker som används i politiskt syfte. Under spelets gång ska man också samla så många likes som möjligt.

> Harmony square


NYHETSVÄRDERAREN

Vad: Webbaserat test om nyheters trovärdighet Länk till annan webbplats..

Från: Utvecklat av forskare vid Uppsala universitet.

Målgrupp: åk 7–gy.

Nyckelord: Vinklade medier, källgranskning, nyheter, sociala medier, kriget i Ukraina.

Material: Fördjupningsdel och lärarhandledning Länk till annan webbplats. där man som pedagog kan anpassa testet med egna nyheter. De har även ett specialutformat material om kriget i Ukraina Länk till annan webbplats..

Innehåll: Eleverna utvärderar ett antal nyhetsrubriker utifrån hur trovärdiga de är. De uppmuntras också att använda sig av källkritik och söka information om rubrikerna.

> Nyhetsvärderaren Länk till annan webbplats.


Filmer

SÅ FUNKAR SVERIGE

Vad: Korta videor om begrepp som demokrati och källkritik. Länk till annan webbplats.

Från: Utbildningsradion (UR).

Målgrupp: åk 4–6.

Nyckelord: Demokrati, lagar, grundlagar, yttrandefrihet, källkritik, demokrati, röstprocess, val.

> Så funkar Sverige Länk till annan webbplats.


KÄLLKOLL — KRIGET I UKRAINA

Vad: Korta filmer om källkritik och propaganda med fokus på kriget i Ukraina. Länk till annan webbplats.

Från: Utbildningsradion (UR).

Målgrupp: åk 7–9 (men kan även användas av gymnasiet).

Nyckelord: Källkritik, propaganda, kriget i Ukraina, desinformation, konspirationer, sociala medier, filterbubblor.

Material: Lärarhandledning med hela lektioner utifrån materialet.

> Källkoll - kriget i Ukraina Länk till annan webbplats.


ORKA PLUGGA — KÄLLKRITIK

Vad: Korta videor om till exempel källkritik, yttrandefrihet, informationssökning och demokrati.  Länk till annan webbplats.

Från: Utbildningsradion (UR).

Målgrupp: Åk 7–9.

Nyckelord: Demokrati, källkritik, informationssökning, nyheter, bildanalys, sociala medier.

> Orka plugga - källkritik Länk till annan webbplats.


HAR JAG NÅGOT VAL?

Vad: Fem cirka 15 minuter långa avsnitt om val, opinion, källkritik, sociala medier och propaganda. Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.

Från: Utbildningsradion (UR).

Målgrupp: åk 7–gy.

Nyckelord: Demokrati, källkritik, sociala medier, val, opinion, propaganda, valpåverkan.

Material: Arbetsblad för hur du kan arbeta med materialet under fliken pedagogiskt material.

> Har jag något val? Länk till annan webbplats.

MIK Sveriges nätverk och kunskapsbank

På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Syftet med nätverket är att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige. För närvarande består nätverket av 22 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.

Medlemmar

 • Digidelnätverket
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Folkbildningsrådet
 • Föreningen Filmregionerna
 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Mediekompass – TU
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nordicom
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens medieråd
 • Skolverket
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Sveriges museer
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)
 • Ung Media Sverige

MIK Sveriges kunskapsbank

I kunskapsbanken finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Här hittas bland annat material som kretsar kring rikdagsvalet, där nya lärresurser läggs upp kontinuerligt.

I dagsläget innehåller MIK Sveriges kunskapsbank material från fyra medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige:

 • Digiteket/Kungliga biblioteket​
 • Internetstiftelsen
 • Statens medieråd​
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)

> MIK Sveriges kunskapsbank

Mera MIK inför riksdagsvalet 2022

Här hittar du MIK Sveriges valpaket bestående av lärresurser om medie- och informationskunnighet (MIK) kopplade till riksdagsvalet. Resurserna riktar sig till skolbibliotekarier och utbildare inom vuxenutbildning och folkbildning.

 • Unga vuxna runt ett bord, glada i diskussion. 

  Resurssamling MIK - folkbildning

  Här finns aktuella lärresurser om MIK i relation till riksdagsvalet – från MIK Sveriges kunskapsbank. Paketet riktar sig...

  Digital kunskap Samhälle och demokratiFolkbildning Lärare och skolpersonal Nyanlända Universitet och högskolor VuxnaVideo och tv-program Lärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Vägledning Informationsmaterial
 • Barn i tonåren framför datorer på rad, ett barn tittar in i kameran. 

  Resurssamling MIK - skolbibliotek

  Här finns aktuella lärresurser om MIK i relation till riksdagsvalet – från MIK Sveriges kunskapsbank. Paketet riktar sig...

  Digital kunskap Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Gymnasieskolan Högstadiet Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Nyanlända Universitet och högskolorVideo och tv-program Lärarhandledningar och lektionsmaterial Utbildning via internet Vägledning Informationsmaterial
 • Svenska flaggan i vinden, med bokstäverna Informerat val. 

  Vikten av ett informerat val

  Med fyra månader kvar till det svenska riksdagsvalet riktar vi strålkastarljuset mot MIK. Nu lanseras både nätverket MIK...

  Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Förskolan Gymnasieskolan Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Myndigheter och organisationer Nyanlända Universitet och högskolorLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Till vänster: Tre unga kvinnor framför dator i ett bibliotek. Till höger: MIK-affisch med budskap. 

  Affisch från MIK Sveriges valpaket

  I MIK Sveriges valpaket ingår förutom samlade lärresurser även en MIK-affisch för nedladdning eller digital användning. Här...

  Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Föräldrar Gymnasieskolan Högstadiet Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Myndigheter och organisationer Nyanlända Universitet och högskolor VuxnaInformationsmaterial