Startsidan Statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Kontaktlista till medlemmar

Här hittar du som medlem kontaktuppgifter till aktuella representanter från MIK Sveriges medlemsorganisationer.

Två tjejer i samtal på buss. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Digidel hej@digidel.se

Filmpedagogerna Folkets Bio johan@filmpedagogerna.se

Folkbildningsrådet eva.astrom@folkbildningsradet.se

Filmregionerna lars-eric@fpn.se

Internetstiftelsen bjorn.appelgren@internetstiftelsen.se

Konsumentverket anita.forsnasgard@konsumentverket.se

Kungliga Biblioteket eleonor.grenholm@kb.se

Mediekompass - TU pontus.strom@tu.se

Myndigheten för press, radio och tv maria.bergerlind.dierauer@mprt.se 

Myndigheten för psykologiskt försvar irene.christensson@mpf.se

Myndigheten för tillgängliga medier maria.dietrichson@mtm.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor jorge.maria.londono@mucf.se

Nordicom maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Skolverket victoria.lovsten@skolverket.se

Sveriges kommmuner och regioner (SKR) annika.agelii.genlott@skr.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten eva.rannar@spsm.se

Statens medieråd martina.wagner@statensmedierad.se

Svensk Biblioteksförening catrin.ringberg@lund.se

Svenska Filminstitutet fatima.khayari@filminstitutet.se

Sveriges museer maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se

Ung Media Sverige alexandra.hjortswang@ungmedia.se

Sveriges Utbildningsradio (UR) mette.hultgren@ur.se

Mer om MIK Sverige

Mer information om nätverkets verksamhet