Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Kontaktlista till medlemmar

Här hittar du som medlem kontaktuppgifter till aktuella representanter från MIK Sveriges medlemsorganisationer.

Digidel hej@digidel.se

Filmpedagogerna Folkets Bio johan@filmpedagogerna.se

Folkbildningsrådet maria.sundbom.ressaissi@folkbildningsradet.se

Föreningen Filmregionerna lars-eric@fpn.se

Internetstiftelsen bjorn.appelgren@internetstiftelsen.se

Konsumentverket anita.forsnasgard@konsumentverket.se

Kungliga Biblioteket eleonor.grenholm@kb.se

Mediekompass - TU boel.nygren@tu.se

Medier & demokrati martin.holmberg@lindholmen.se

Myndigheten för press, radio och tv maria.bergerlind.dierauer@mprt.se 

Myndigheten för psykologiskt försvar irene.christensson@mpf.se

Myndigheten för tillgängliga medier maria.dietrichson@mtm.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) rebecka.hinn@mucf.se

Nordicom maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Skolverket victoria.lovsten@skolverket.se

Sveriges kommmuner och regioner (SKR) annika.agelii.genlott@skr.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) eva.rannar@spsm.se

Statens medieråd martina.wagner@statensmedierad.se

Svensk Biblioteksförening karin.martinsson@svbib.se

Svenska Filminstitutet fatima.khayari@filminstitutet.se

Sveriges museer gunnar.ardelius@sverigesmuseer.se

Svenska Unescorådet joel.wiklund.hult@regeringskansliet.se

Sveriges Utbildningsradio (UR) mette.hultgren@ur.se

Ung Media Sverige alexandra.hjortswang@ungmedia.se

Universitets- och högskolerådet (UHR) suzanne.jenner@uhr.se

Mer om MIK Sverige

Mer information om nätverkets verksamhet

  • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

    Om MIK Sverige

    Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...