Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Fokus på AI och nyhetsmedier vid nätverksträff

Hur kan artificiell intelligens användas inom nyhetsmedierna – och vad finns det för utmaningar? Det diskuterades när Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park bjöd in till MIK Sveriges nätverksträff.

Personer på scen framför publik. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Artificiell intelligens, AI, har revolutionerat teknologin den senaste tiden. Verktyg som ChatGPT, Midjourney och olika så kallade Open AI-modeller har slagit brett och ställer helt nya frågor om journalistiken och kommunikationens roll. Vad innebär det egentligen för nyhetsmedierna? Det diskuterades på MIK Sveriges nätverksträff, där representanter från flera olika sektorer som arbetar med medie- och informationskunnighet ges möjlighet att träffas och dela kunskaper.

På plats vid nätverksträffen var Olle Zachrison, nyhetsbeställare och AI-ansvarig vid Sveriges Radio, Johan Silfversten Bergman, redaktionell utvecklingschef och AI-ansvarig vid Svenska Dagbladet och Karin Hübinette, projektledare för Future of Democracy på Lindholmen Science Park.

Media har ett stort ansvar

Olle Zachrison och Johan Silfversten Bergman beskrev hur deras respektive verksamheter arbetar med AI och vilka möjligheter och utmaningar som AI innebär för journalistiken.

Johan Silfversten Bergman menade att det finns ett problematiskt narrativ om AI-verktyg att verksamheter måste skynda sig att anpassa sig till den nya teknologin.

– AI beskrivs som att det är ett tåg som redan har lämnat perrongen. Det narrativet är drivet mycket av bolagen som vinner på att sälja in AI. Men de bästa idéerna har vi inte sett ännu – de föds i användningen.

Medan bägge verksamheter såg breda användningsområden och stor potential i olika former av AI inom nyhetsmedier, så betonade båda att arbetet kräver försiktighet och transparens gentemot läsare och användare. Olle Zachrison menar att journalisters ansvar sträcker sig längre än att lära sig att använda AI i arbetet.

Vem informerar exempelvis föräldrar om att Snapchat har ett AI-verktyg som tar kontakt med deras barn? Vi har ett ansvar som journalister att inte bara göra kloka tillämpningar av AI i våra verksamheter – vi måste också uppmärksamma, förklara och granska de här fenomenen.

MIK Sveriges nätverksträff anordnades den här gången av Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park. Syftet med nätverksträffarna är att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte kring arbete med MIK. Nästa träff äger rum i december 2023.

Bakgrund

Fakta: Aktörsnätverket MIK Sverige

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att hitta samverkan för kunskapsutbyte mellan olika aktörer som arbetar med att främja medie- och informationskunnighet (MIK). I nätverket ska aktörer från olika sektorer kunna ses och utbyta kunskap och erfarenheter kring arbete med MIK, vilket sker bland annat på regelbundna nätverksträffar. Läs mer om aktörsnätverket MIK Sverige Länk till annan webbplats..

Fakta: Medier & demokrati, Lindholmen Science Park

Medier & demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och demokratirelaterad samhällsforskning. Målet är att stärka mediernas innovationskraft, journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. Läs mer om Medier & demokrati Länk till annan webbplats..