Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Full fart framåt för MIK-arbetet

Samverkan och kunskapsdelning är både nödvändigt och berikande för arbetet med medie-och informationskunnighet (MIK). Det skriver Statens medieråds Martina Wagner, som även lyfter att den nya mediemyndigheten föreslås ha just MIK som en huvudsaklig uppgift.

Martina Wagner, programansvarig för MIK

Martina Wagner, programansvarig för MIK vid Statens medieråd. Foto: pressbild.

När halva 2023 snart har passerat riktas ljuset på det faktum att det nu bara återstår ett halvår för Statens medieråd som egen myndighet. Som vi tidigare berättat ska Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) enligt regeringsbeslut påbörja sammanslagningen av verksamheterna till en ny mediemyndighet, som ska finnas på plats 1 januari 2024. Inga uppgifter eller personal försvinner från Statens medieråd, hela verksamheten inordnas i den nya myndigheten, och den utredning vars arbete ligger till grund för sammanslagningen föreslår att främjande av medie- och informationskunnighet (MIK) ska vara en av mediemyndighetens huvudsakliga uppgifter.

Under de fem år som Statens medieråd haft det särskilda regeringsuppdraget att förstärka arbetet för ökad MIK har möjligheter givits att utveckla och testa idéer och samverkansformer med olika samhällsaktörer. Just samverkan, bred och gränsöverskridande, lyftes som en utgångspunkt för uppdraget. Inledningsvis i vårt arbete med uppdraget inhämtades kunskap och erfarenheter från några europeiska länder som redan hade etablerat samverkan i nätverk för stärkt MIK. Vårt eget nationella nätverk MIK Sverige, som formaliserades 2020, inspirerades av tre länders exempel: Norges Mediekompetansenettverket, holländska Medijawizer.net samt irländska Media Literacy Ireland.

Hög aktualitet för MIK-frågor

Med tre år av aktörssamverkan är nu Sverige ett land vars erfarenheter efterfrågas i internationella sammanhang, framför allt inom EU-samarbetet på medieområdet. Det handlar om utvecklingen av ett nätverk kring MIK, men framför allt handlar det om vår ambition över tid att följa de möjligheter som finns för människor i Sverige att bli och vara medie- och informationskunniga samt myndighetens nationella kartläggning av det MIK-främjande arbetet. Flera medlemsstater bedriver ett strukturerat arbete för att främja medie- och informationskunnighet och de som ännu inte kommit i gång önskar få del av andra länders erfarenheter - precis såsom vi i Sverige för ett par år sedan.

Aktualiteten för MIK-frågor är hög i EU och globalt - och ökande i takt med den alltmer avancerade utvecklingen inom AI och automatisering på medieområdet. Det här har tydliga implikationer för MIK-arbetet. Kunskapsdelningen inom området är viktig för alla medlemsstater inom EU utifrån det MIK-främjande som vi är ålagda att arbeta med. Under innevarande majvecka, mer exakt 24 maj, kommer till exempel representanter från Finlands mediemyndighet KAVI till Sverige för att träffa Statens medieråds MIK-kansli och diskutera den svenska kartläggningen samt det finska arbetet för att integrera MIK-främjande i kommuneroch lokalt arbete.

Goda exempel berikar arbetet

Det finns inte en modell eller facit för hur det viktiga främjandearbetet för stärkt medie- och informationskunnighet bäst kan bedriva, men det finns däremot en hel del goda exempel i Europa och i världen. Dessa behöver vi få del av och dela mellan oss. Samverkan och kunskapsdelning mellan aktörer, nivåer och länder är inte bara nödvändigt och berikande för respektive lands MIK-arbete utan också grunden för dess långsiktighet och framgång.

Jag vill avsluta den här texten med att citera Unesco-professor Ulla Carlsson under den nationella MIK-konferens som Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen anordnade i oktober förra året. Hennes svar på frågan hur vi verksamma aktörer inom MIK-främjandearbetet ska göra för att nå framgång var lika enkelt som det var kort: ”Fortsätt!”.

Eftersom detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren känns det härligt att kunna lämna med just detta: Det råder nämligen inte någon tvekan om att samverkansarbetet för MIK i Sverige fortsätter. I den kommande veckan är det dags för årets andra nätverksträff som har temat MIK och totalförsvaret. Många medlemmar är anmälda till denna träff från både det nationella nätverket och de tre kretsarna. Under Almedalsveckan 27 juni-1 juli är det flera medlemmar som arrangerar evenemang och deltar i olika seminarier. Nästa nyhetsbrev kommer i början av september med en uppdatering av hur arbetet fortsätter under hösten. Till dess, ha en fin sommar!

Martina Wagner

Programansvarig för MIK vid Statens medieråd


Mer från Statens medieråd