Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Global kampanjvecka för medie- och informationskunnighet

Den 23-27 oktober arrangerar Unesco "Global Media and Information Literacy Week" – en kampanjvecka som synliggör arbete för medie- och informationskunnighet.

Personer på scen framför publik. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vår världsbild formas till stor del via medier. Därför är det grundläggande att alla kan hantera och förstå medier och information.

Alla människor i Sverige behöver ha tillgång till tillförlitlig information. Vi behöver kunskap om var denna information går att finna, därtill behöver var och en av oss kunna sortera, värdera och kritiskt granska de budskap vi möter i olika medier och sammanhang. Vi behöver även känna till hur vi själva kan uttrycka oss och skapa information. Vi behöver alla – oavsett ålder och tidigare förkunskaper – vara medie- och informationskunniga, för att kunna tillvarata rättigheter och skyldigheter och göra vår röst hörd. Att kunna använda och förstå medier och information är en grundläggande demokratisk rättighet.

Den 23-27 oktober pågår en global kampanjvecka för medie- och informationskunnighet Global Media and Information Literacy (MIL) Week Länk till annan webbplats. via Unesco. Med den här texten vill vi visa vårt engagemang i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten via det nationella nätverket MIK Sverige.

Vi är idag många aktörer i samhället som tillsammans är aktiva i den viktiga uppgiften att stärka människors förmåga att hantera och förstå medier och information, att vara medvetna medieanvändare. Nätverket MIK Sverige samlar 25 myndigheter och nationella organisationer och omfattar flera olika kompetensområden. Tillsammans vill vi stötta alla som är involverade i arbetet med att stärka demokratin och verka för allas möjligheter att vara och bli medie- och informationskunniga.

Aktörer i Nätverket MIK Sverige

Digidel

Nordicom

Filmpedagogerna Folkets Bio

Skolverket

Folkbildningsrådet

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Filmregionerna

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Internetstiftelsen

Statens medieråd

Konsumentverket

Svensk Biblioteksförening

Kungliga biblioteket

Svenska Filminstitutet

Mediekompass - TU

Sveriges museer

Medier &demokrati

Ung Media Sverige

Myndigheten för press, radio & TV

Svenska Unescorådet

Myndigheten för psykologiskt försvar

Sveriges Utbildningsradio (UR)

Myndigheten för tillgängliga medier

Universitets- och högskolerådet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor