Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Plattformar ska följa ny EU-lag

EU-kommissionen har beslutat vilka plattformar som ska följa skyldigheterna i den nya lagen Digital Service Act. För närvarande handlar det om 17 onlineplattformar och 2 onlinesökmotorer, vilka alla når minst 45 miljoner aktiva användare varje månad.

Algoritmer som inte "syns" för användaren regleras bland annat i den nya EU-lagen som de största plattformarna är skyldiga att följa.

I sammanhanget används förkortningarna VLOP (Very Large Online Platforms) och VLOSE (Very Large Online Search Engines). Och dessa 17 VLOP:sar och 2 VLOSE:ar har alla utsetts på grundval av den användardata som de själva har offentliggjort.

Det flesta av de 17 plattformarna är amerikanska företag inom techbranschen, som Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter och Youtube. Men det finns även VLOP:sar som är andra slags företag, till exempel Booking. Även kinesiska TikTok och Alibaba Ali Express finns med på listan. De två sökmotorerna är Bing och Google Search.

Kommissionen har redan flaggat för att fler plattformar kan komma att bli utsedda till VLOP, till exempel skulle det kunna bli aktuellt för svenska Spotify.

Sanktioner kan vänta

Nu har de aktuella plattformarna och sökmotorerna fyra månader på sig för att uppfylla alla skyldigheter som finns med i DSA. Det är omfattande skyldigheter som syftar till att stärka och skydda användarna av plattformarna särskilt från det som vi som användare inte kan se, alltså deras algoritmer. Påföljden för bristande efterlevnad kan ge sanktioner på upp till 6 procent av den globala årliga omsättningen. Nedan följer ett urval av alla de skyldigheter som plattformarna ska leva upp till:

·       Användarna ska bli informerade om varför de rekommenderas viss information i tjänsten och även kunna välja att inte omfattas av rekommendationssystem som baseras på profilering.

·       Det ska bli enklare att rapportera olagligt innehåll och plattformarna måste behandla sådana anmälningar skyndsamt.

·       Plattformarna ska märka all reklam och informera om vem som annonserar.

·       Skyddet av minderåriga ska stärkas bland annat genom att inte tillåta reklam riktad till barn som bygger på profilering.

·       Grundligare och snabbare moderering av innehåll ska leda till mindre desinformation.

·       De ska ge forskare tillgång till offentliga data, och senare kommer en särskild mekanism för utvalda forskare att inrättas.

·       De ska ha offentliga databaser över alla annonser som visats på deras gränssnitt.

·       Plattformarna ska offentliggöra transparensrapporter om sina beslut om innehållsmoderering och sin riskhantering.

Fokus på algoritmers skadliga effekt

EU-kommissionen har tillsatt ett europeiskt centrum för algoritmers (ECAT), som ska stödja arbetet med att bedöma om plattformarnas algoritmer är förenliga med skyldigheterna i DSA. ECAT kommer att förse kommissionen med teknisk och vetenskaplig sakkunskap genom att göra tekniska analyser och utvärderingar av plattformarnas algoritmer. En tvärvetenskaplig grupp bestående av dataforskare, AI-experter, samhällsvetare och juridiska experter ska sedan bedöma hur algoritmerna fungerar och även föreslå bästa praxis för att minska algoritmernas skadliga effekter.

Majoriteten av de plattformar som utsetts till VLOP:ar och VLOSE:ar har sin europeiska bas i Irland. Detta innebär att Irlands nya mediemyndighet (Coimisiún na Meán) kommer att ha en viktig roll att spela tillsammans med EU-kommissionen när det gäller att övervaka de VLOP:s och VLOSE:s som är etablerade där. I dagsläget finns ingen utsedd VLOP eller VLOSE etablerad i Sverige.

Tove de Vries
tove.devries@mprt.se
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)


Länkar:

Digital Service Act Länk till annan webbplats.

ECAT Länk till annan webbplats.

Irlands mediemyndighet Coimisiún na Meán Länk till annan webbplats.