Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Rapport med viktiga MIK-perspektiv

Nu finns en konferensrapport att ta del av från höstens nationella konferens "Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap". Ett framåtblickande perspektiv gör rapporten till något som definitivt kan användas som ett avstamp för fortsatt MIK-arbete.

Ulla Carlsson

Professor Ulla Carlsson är en av tre författare bakom rapporten om den nationella MIK-konferensen.

Arrangörerna av konferensen hösten 2022, Västra götalandsregionen och Göteborgs universitet, mötte stort gensvar från deltagarna och en dokumentation efterfrågades i utvärderingen. Konferensrapporten finns nu tillgänglig att beställa i tryckt form samt digitalt .

Det är ett framåtblickande perspektiv som präglar mycket av rapportens innehåll vilket gör den till något mer än enbart beskrivning av två-dagarskonferensen. Specifika frågor eller områden i relation till det nationella MIK-främjande arbetet sammanfattas under rubrikerna:

  • politikens ansvar
  • skola, skolbibliotek och lärarutbildningar
  • det regionala arbetet
  • kunskapsutvecklingen

Till vart och ett av dessa områden har slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete formulerats av rapportförfattarna.

MIK-begreppets komplexitet

I den tredje av konferensrapportens fyra delar skriver exempelvis Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet, om innebörden av begreppet medie- och informationskunnighet. Textens upprinnelse kommer ur en osäkerhet kring MIK-begreppets innebörd, en osäkerhet som diskuterades under konferensen. Då framför allt MIK i relation till den flitigt använda termen digital kompetens. Att förvirring kan uppstå är naturligt då medie- och informationskunnighet är ett komplext och dessutom rörligt begrepp. I avsnittet görs en ansats till att bringa reda i förvirringen, bland annat genom att se det sammanflätade begreppets olika delar – mediekunnighet, informationskunnighet, digital kompetens – i ett historiskt perspektiv.

Sammanflätningen är en naturlig följd av förändring i medierna, det omgivande samhället och av teknologisk utveckling.

Går att se i efterhand

Avsnittet Medie- och informationskunnighet (MIK): begreppet och kunskapen kan användas i många olika sammanhang för att skapa en grundläggande förståelse för detta paraplybegrepp.

Rapportens avslutande del innehåller konferensens tre inledande anföranden av nämnda Ulla Carlsson, Carl Heath, senior forskare på Sveriges forskningsinstitut RISE och Jutta Haider, professor vid Högskolan i Borås. För den som i stället vill ta del av de olika programpunkterna i rörlig bild finns konferensen inspelad och tillgänglig på play.gu.se på kanalen MIK-konferensen 2022.

Här Länk till annan webbplats. finns rapporten.

Catharina Bucht, utredare vid Statens medierad

catharina.bucht@statensmedierad.se