Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd.

MIK har ofta kommit att likställas med begreppen källkritik och källtillit, men begreppet är betydligt vidare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.

MIK handlar bland annat om att

  • förstå mediernas roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.
Ungdomar på rad med skärmar.

Foto: Shutterstock.

Varför är medie- och informationskunnighet viktigt?

Ett inkluderande, demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade, reflekterande, kompetenta och medvetna medborgare. I ett samhälle där allt fler aktiviteter och diskussioner sker digitalt är medie- och informationskunnighet väsentligt för att kunna navigera i vardagen. MIK ger förutsättningar för en medveten medieanvändning.

För vem är medie- och informationskunnighet viktigt?

MIK är en nyckelkompetens för alla människor – oavsett ålder. Det är den nya delvis digitala läs- och skrivkunnigheten som alla behöver för att klara av skola och arbete, men det är också grundläggande för att kunna tillvarata sina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare.

Mer om medie- och informationskunnighet

MIK, medie- och informationskunnighet rör frågor om allt från teknik och integritet till källkritik. För att höja medvetenheten om dessa frågor har Statens medieråd tagit fram en informationsfilm som är fri att använda.

Film: Statens medieråd.

Vill du veta mer?

> MIK Sveriges kunskapsbank - material om medie- och informationskunnighet från aktörer inom MIK Sverige-nätverket.

Mer om MIK Sverige

Här hittar du mer information om nätverkets verksamhet.