Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Om oss

Statens medieråd är en myndighet under Kulturdepartementet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare samt skydda dem från skadlig mediepåverkan.

 

Myndigheten är ett kunskapscentrum för frågor som rör barns och ungas medieanvändning samt för medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv blir Mediemyndigheten

Den 20 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. I den annonserades en budget för den myndighet som kommer att ha det nya namnet Mediemyndigheten. Mediemyndigheten är ett resultat av en sammanslagning mellan Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd och träder i kraft den 1 januari 2024.

Våra frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning samt medie- och informationskunnighet kommer att vara centrala också inom den nya myndigheten.

Läs mer om sammanslagningen

Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Här hittar du de aktuella regeringsuppdrag som Statens medieråd genomför.

 

Remissvar

Statens medieråd svarar på flera remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du samtliga remissvar från de senaste åren.

Mer om Statens medieråd