Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Om oss

Statens medieråd är en myndighet under Kulturdepartementet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare samt skydda dem från skadlig mediepåverkan.

 

Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Statens medieråds uppdrag fortsätter efter årsskiftet inom ramen för en nybildad mediemyndighet, där Statens medieråd 1 januari 2024 slås samman med nuvarande Myndigheten för press, radio och tv. Våra frågor om till exempel barns och ungas medieanvändning samt medie- och informationskunnighet kommer att vara centrala också inom den nya myndigheten.


Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Här hittar du de aktuella regeringsuppdrag som Statens medieråd genomför.

 

Remissvar

Statens medieråd svarar på flera remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du samtliga remissvar från de senaste åren.

Mer om Statens medieråd

  • Två personers händer framför bärbar dator. Den ena pekar mot skärmen. Foto: Shutterstock.

    Så styrs vi

    Statens medieråd är en myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Verksamheten styrs genom lag och regeringens förordningar...

  • Killar tittar ner i mobiltelefoner. Foto: Anders Wiklund, TT.

    Uppdrag och organisation

    Statens medieråd är en enrådsmyndighet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem...