Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Slutredovisning av regeringsuppdrag
No Hate Speech Movement (Ku2017/00785/DISK)

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2020

Statens medieråd har drivit No Hate Speech Movement på uppdrag av regeringen sedan 2013. Det nuvarande uppdraget syftar bland annat till att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

Huvudsakligt fokus under uppdragsperioden har genomgående varit att stärka barns och ungas förmåga att kritiskt värdera information relaterat till bilder i digitala medier. Till grund för arbetet ligger myndighetens kunskap om den allt mer bildfokuserade och omfattande medieanvändningen.