Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14) (Ku2022/01230)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd tillstyrker förslaget och instämmer i utredningens
bedömningar avseende vikten av att stärka nämndens oberoende.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.