Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning (SOU 2022:5) (KU2022/00647)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Myndigheten bedömer att villkoret är av sådan principiell betydelse att det ändå bör övervägas att ställa upp det för innevarande tillståndsperiod. Det förefaller samtidigt som att förutsättningarna för att uppfylla villkoret i hög utsträckning redan finns på plats. Vidare bör villkoret endast beröra ett begränsat antal inslag.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.