Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ökad insyn i ägandet av radio- och tvföretag (Ku2022/00593)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd hänvisar till sitt tidigare yttrande över promemorian Ändringar i radio- och tv-lagen
(Ds 2021:12) (Ku2021/01312). I övrigt har myndigheten inga synpunkter på utkastet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.