Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 (U2022/03951)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd instämmer i stort i de övergripande målen men saknar begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) i strategin. Myndigheten anser att barnets rättigheter bör lyftas fram i förslaget, särskilt i relation till att agera säkert och respektfullt i digitala miljöer. Myndigheten ifrågasätter den höga abstraktionsnivån på vissa av delmålen i relation till förskolan. Myndigheten önskar ett förtydligande av vem som ansvarar för att följa relevant forskning i syfte att säkerställa att undervisningen vilar på vetenskaplig grund.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.