Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Safer Internet Centre

Statens medieråd driver, tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris och ECPAT, Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

Foto: Anna Johnsson/Skandinav

Webbinarium: Vad betyder barnkonventionen för barn och unga i deras digitala vardag?

7 februari 2023 (Safer Internet Day)

Anmälan till webbinariet Länk till annan webbplats.

Centren arbetar både förebyggande och med att ge stöd vid utsatthet. Centrens verksamhet består oftast av tre delar.

 • Ett kunskapscenter som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
 • En stödlinje dit barn och unga kan vända sig för att få information och stöd.
 • En rapporteringsfunktion (hotline) för att anmäla olagligt innehåll rörande barn på nätet.

Barn och unga ska ha inflytande i verksamheten, till exempel genom ungdomspaneler.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i alla EU-länder, samt i Norge, Storbritannien och Island. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och plattformen Better Internet for Kids, BIK-plattformen Länk till annan webbplats., där information och material samlas.

Så arbetar SIC Sverige

SIC Sverige har tidigare bestått av Statens medieråd och Bris (2021-2022). ECPAT ingår i samverkan 2023-2024. SIC Sverige består av tre delar:

 • Ett kunskapscenter som drivs av Statens medieråd, och bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

 • En stödlinje för barn som drivs av Bris Länk till annan webbplats.. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. EU:s harmoniserade telefonnummer till stödlinjer för barn, 116 111, går i Sverige till Bris. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna.
  Bris stödlinje för barn  Länk till annan webbplats.
  Bris stödlinje för vuxna Länk till annan webbplats.

 • En rapporteringsfunktion (hotline) som drivs av barnrättsorganisationen ECPAT Länk till annan webbplats.. De har en webbaserad hotline där allmänheten kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering eller övergrepp på barn (till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa, människohandel med barn för sexuella syften).
  ECPAT:s hotline Länk till annan webbplats.

Kortrapport om SIC Sverige 2021-2022

I kortrapporten "Safer Internet Centre (SIC) – Ett EU-projekt för att öka barns trygghet på nätet" kan du bland annat läsa om Statens medieråds uppdrag som koordinator för SIC Sverige och exempel på åtgärder som gjorts under 2021–2022 med Bris som projektpartner.

Safer Internet Centre (SIC) – Ett EU-projekt för att öka barns trygghet på nätet


Mer information
För mer information om SIC Sverige, kontakta:
Annika Engström
Projektledare Safer Internet Centre
E-post: annika.engstrom@statensmedierad.se

Logo för Bris, del av Sveriges Safer Internet Centre
ECPAT logo

Sprida information
Statens medieråd tar fram och sprider information kopplat till barn och internet bland annat genom att:

Stärka nationellt samarbete
Myndigheten arbetar för att stärka det nationella samarbetet mellan relevanta aktörer genom att:

 • På regeringens uppdrag koordinera det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, vars syfte är att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige.
 • Bidra i nationella, regionala och lokala nätverk och samarbeten, till exempel Polisens barnaråd, Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor och Barns delaktighet internt.

Bidra i europeiskt arbete
SIC Sverige bidrar i det europeiska arbetet för ett säkrare internet genom att:

Öka barns och ungas delaktighet och inflytande
Myndigheten arbetar också med att utveckla arbetsmetoder och verktyg för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande. Pågående arbeten på detta område är:

 • Utveckling av metoder för datainsamling och analys i myndighetens nationella enkätundersökning Ungar & medier samt barnpaneler för filmgranskning.
 • Forskningsprojekt med Linköpings universitet i syfte att få fler personer i socioekonomiskt utsatta områden att delta i enkätstudier.
 • Utveckla myndighetens barnrättsliga arbete inom ramen för regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter.Aktuellt från SIC Sverige

Europas Safer Internet Centre arrangerar informationsdagar och events, bland annat den årliga Safer Internet Day som uppmärksammades i cirka 200 länder världen över år 2021. Här nedan kan du se vad som är på gång inom det svenska Safer Internet Centre, SIC Sverige.