Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur statensmedierad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen statensmedierad.se får, enligt tjänsterna Accessmonitor samt Googles Web.dev, vilka rekommenderas av Webbriktlinjer.se, resultaten 7,5 (av 11) respektive 98 (av 100) avseende tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från statensmedierad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-postadressen: registrator@statensmediderad.se.

Responstiden är normalt inom 48 timmar under vardagar.

Övriga kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd e-postadressen till myndighetens registratur ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen har en tillgänglighetsgrad om 7,5 enligt testverktyget Accessmonitor samt 98 enligt Googles Web.dev och bedöms därför vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Delar som fullt ut inte är tillgängliga beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:

  • PDF-filer är i majoriteten av fallen inte tillgänglighetsanpassade. Undantag är exempelvis senare versioner av serien Ungar & medier. Åtgärdas endast för nyproducerat material i PDF-format från och med 2021.
  • Filmklipp är i majoriteten av fallen inte textade. Åtgärdas endast för nyproducerat material i videoformat från och med 2021.

De flesta sidor i övrigt bedöms uppfylla lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns brister.

Oskäligt betungande anpassning

Statens medieråd åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för innehåll som avses i föregående stycke.

Innehåll som inte omfattas av lagen:

Följande innehåll bedöms falla under undantagsregeln i § 9 lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Statens medieråd gör vid vissa tillfällen direktutsändningar av seminarier som det inte är möjligt att tillgänglighetsanpassa.
  • På statensmedierad.se finns funktioner som levereras från tredjepartsleverantörer, som ex. Youtube.com, Libsyn.com samt Google.com, där myndigheten inte har kontroll över deras respektive tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Myndighetens leverantör har under utvecklingen av den nya versionen av https://statensmedierad.se Länk till annan webbplats. gjort löpande tester avseende tillgänglighet. Test i den portugisiska statens testverktyg Accessmonitor samt Googles Web.dev visar att https://statensmedierad.se Länk till annan webbplats. uppfyller kraven till 7,5 (av 11) respektive 98 (av 100). Testa själv här: https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/  Länk till annan webbplats.samt https://web.dev/measure/ Länk till annan webbplats..

Senaste bedömningen gjordes den 2021-03-30.

Rekommenderade testverktyg finns på: https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/automatiska-testverktyg/ Länk till annan webbplats.

Webbplatsen publicerades i aktuell version april 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-03-30.